Nieuws

Docenten geschoold tot dialoogtafel voorzitters

30-04-2019

Eind 2018 hebben zes docenten van de academies Social Work en Verpleegkunde van NHL Stenden Hogeschool de training voorzitter dialoogtafelmethodiek gevolgd. Ook een voorzitter die al dialoogtafels heeft afgenomen, volgde de training. 

De training is ontwikkeld door twee docenten van NHL Stenden Hogeschool in samenwerking met de AWTJF. De docenten zitten tevens in het Begeleidingsteam. Onderwerpen die binnen de training aan bod komen, zijn de achtergrond, voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de dialoogtafels.

Alle deelnemers hebben de training inmiddels afgerond. Namens de AWTJF en NHL Stenden Hogeschool ontvingen ze een certificaat en roos.