Nieuws

Eerste ervaringen met Dialoogtafelmethodiek

21-12-2016

De eerste dialoogtafel is een feit. Op 13 oktober 2016 was het zover! Een jongere en drie hulpverleners zaten samen met een onafhankelijke voorzitter om tafel om het afgeronde zorgtraject van de jongere te bespreken. Van te voren was zowel aan de jongere als aan de hulpverleners gevraagd maximaal drie bespreekpunten aan te leveren. Deze bespreekpunten leverden een mooie en levendige discussie op. Er werd een veilige ruimte gecreëerd om elkaar uit te laten praten en gedachten en meningen te uiten. Door naar elkaar te luisteren, hoorden zowel de jongere als de hulpverleners echt de andere kant van het verhaal. Zowel wat goed ging als de minder goede ervaringen. Samen werd nagedacht wat had beter gekund. Zowel jongere als professionals waren enthousiast over de dialoogtafel en van de jongere hebben wij een 9+ ontvangen!

Belangrijke aanbevelingen:

  • Neem de context mee in de duiding van de problematiek: “een kind dat moeilijk doet, heeft het moeilijk”. Kijk naar de achterliggende redenen voor gevoelens en gedrag jongere en ga hiermee aan de slag in plaats van alleen te kijken naar de gedragsproblematiek van een jongere;
  • Betrek vanaf het begin het systeem/het gezin bij de hulpverlening. Ook als dit lastig is of niet altijd lukt, en het gezin hiervoor niet open staat. Blijf hierin investeren en heb hiervoor blijvende aandacht. Ook bij jongeren ouder dan 16 jaar.

De feedback van de deelnemers wordt meegenomen in de volgende dialoogtafels om deze nog beter aan te laten sluiten bij de wensen en behoeften van jongeren, ouders en professionals.