Nieuws

Ervaringen met de inzet van Brugfunctionaris op het IKC

04-07-2024

Op verzoek van IKC Johannes Post heeft de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland de ervaringen met de inzet van de functie van Brugfunctionaris binnen het IKC vanuit verschillende perspectieven geëvalueerd. Het is een nieuwe functie, waarvoor tijdelijke financiering beschikbaar is. Om de gevoelde meerwaarde van deze functie te onderbouwen is deze evaluatie uitgevoerd. Enerzijds is professionals gevraagd een vragenlijst over hun ervaringen met de inzet van de brugfunctionaris in te vullen en anderzijds is een aantal interactieve leer- en reflectiesessies gehouden met ouders, kinderen en professionals, zowel vanuit de peuteropvang als school, over hun ervaringen met de functie van Brugfunctionaris. Tenslotte is een sessie gehouden met directie en de Brugfunctionaris zelf om de uitkomsten te duiden en stil te staan bij de vervolgstappen.

De inzichten uit deze evaluatie zullen worden benut voor de doorontwikkeling van de functie van brugfunctionaris, voor de onderbouwing van keuzes in relatie tot de positionering van deze functie op het IKC als ook voor onderbouwing van de relevantie van de functie voor toekomstige financiering.

MEER WETEN OVER DE GELEERDE LESSEN EN DE AANBEVELINGEN?

Bekijk en download HIER de uitgebreide rapportage waarin de bevindingen en aanbevelingen (per evaluatieonderdeel) uit de evaluatie gebundeld zijn.

Bekijk en download HIER de infographic waarin de belangrijkste inzichten op een overzichtelijke, visuele manier weergegeven zijn.

Lees HIER meer informatie over het deelproject ‘Leren van Praktijkervaringen’; voor vragen neem contact op met Anja Holwerda (senior onderzoeker/projectleider, holwerda.a@jeugdhulpfriesland.nl) of Alona Labun (coördinator Kenniswerkplaats Jeugd Friesland, labun.a@jeugdhulpfriesland.nl).