Nieuws

Experiment Doorbraak voor multiprobleemgezinnen in gemeente Heerenveen

15-07-2019

Via het meerjarig experiment ‘Doorbraak!’ onderzoekt gemeente Heerenveen samen met haar zorgpartners en AWTJF of ze de hulpverlening aan gezinnen met problemen op veel verschillende levensgebieden effectiever en meer integraal kunnen aanpakken.

Het doel is dat door deelname aan dit experiment de gezinnen de regie over hun leven terugkrijgen en dat het experiment meetbare en duurzame positieve resultaten oplevert voor zowel de gezinnen als de betrokken zorgpartijen. Het perspectief van gezinssysteem staat centraal bij het tot stand brengen van het noodzakelijke arrangement. Bestaande inzichten en wetenschappelijke kennis worden omgezet naar concrete aanpak stappen en acties. Wij ondersteunen de gemeente met kennis en expertise bij de opzet en monitoring van dit experiment.

Wilt u weten over het experiment en de daarbij behorende stappen? Bekijk dan hieronder de visualisatie en toelichtingen van het Experiment Doorbraak of neem contact op met Han Tuller (beleidsregisseur sociaal domein jeugd) van de gemeente Heerenveen.

Visualisatie aanpak experiment Doorbraak

Korte toelichting visualisatie experiment Doorbraak

Toelichting experiment Doorbraak