Nieuws

Factsheet ‘Impressie leernetwerk’

02-06-2021

Op 10 mei 2021 vond de derde bijeenkomst plaats van het leernetwerk Leren van Praktijkervaringen. Tijdens deze bijeenkomst hebben we de ‘knoppen waaraan we kunnen draaien om te zorgen dat jongere en ouders maar één keer hun verhaal hoeven te vertellen’ geprioriteerd. In drie groepen hebben we de top 3 vervolgens verder uitgewerkt. Wat is nodig om deze knop in te zetten in de dagelijkse praktijk? 

De opbrengsten van deze leernetwerkbijeenkomst kun je hier lezen.