Nieuws

Falend jeugdbeleid blijft zich herhalen

29-03-2023

Op 8 maart 2023 promoveerde Sharon Stellaard op haar proefschrift “Boemerangbeleid: Over aanhoudende tragiek in passend onderwijs- en jeugdzorgbeleid” aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Het promotieonderzoek van Sharon Stellaard legt de bestuurlijke weerbarstigheid en de paradoxale patronen van verandering in het jeugdstelsel over de jaren heen bloot. Haar bevindingen houden ons de spiegel voor en zetten tot reflectie en nadenken. Uit het onderzoek blijkt dat door ‘boemerangbeleid’ lukt het al 40 jaar niet om de jeugdzorg te verbeteren en passend onderwijs vorm te geven. Er spelen steeds dezelfde problemen en elke hervorming om de problemen van eerder beleid op te lossen zorgt weer voor nieuwe problemen die weer aanleiding geven voor nieuwe hervormingen… In andere woorden: er wordt steeds ingezet op het repareren van niet-werkend beleid, op het slechts pleisters plakken. Met als gevolg dat de oude problemen steeds terugkeren, het beleid complexer wordt en de uitvoering duurder zonder positieve impact op de samenleving en zonder verbetering van de ondersteuning van jeugdigen en gezinnen.

Deze paradoxale patronen leren (h)erkennen en samen ruimte creƫren om deze te doorbreken. Hier zit de kern!

MEER WETEN?

Lees HIER veel meer over de waardevolle inzichten uit het onderzoek van Sharon Stellaard. Laat deze kennis niet onbenut!

Bekijk HIER het visueel verslag van de bijeenkomst van het Bestuurlijk Adviesnetwerk van de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland d.d. 6 oktober 2022 jl., met Sharon Stellaard als gastspreker.

Bekijk HIER een visual waarin ingezoomd wordt op de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek van Sharon Stellaard.