Nieuws

Het betrekken van sociaal netwerk bij hulp aan gezinnen met complexe problemen

21-12-2022

De Kenniswerkplaats Jeugd Friesland voert, samen met het het Expertisecentrum Gezinnen met meervoudige en complexe problemen, de Hogeschool Windesheim, C4Youth en ExPex Friesland/Stjoer een implementatieproject uit gericht op de hulp aan gezinnen met meervoudige en complexe problemen. Dit project is in maart 2022 gestart en zal naar verwachting in het voorjaar van 2023 afgerond worden.

In dit project ontwikkelen we twee workshops voor professionals: (1) een workshop gericht op het samenwerken met het sociaal netwerk van gezinnen met complexe problemen en (2) een workshop gericht op het betrekken van kinderen bij de hulp aan deze gezinnen. Dit doen we omdat uit onderzoek blijkt dat het samenwerken met het sociaal netwerk en het betrekken van kinderen in de hulp ondervertegenwoordigd is, terwijl we weten dat dit wel belangrijk is en gezinnen het zelf ook belangrijk vinden. Tegelijkertijd ervaren professionals verschillende barrières bij het toepassen hiervan. Met de workshops hopen we professionals te kunnen ondersteunen bij het beslechten van die barrières.

SAMEN MET JONGEREN, OUDERS EN PROFESSIONALS AAN DE SLAG!

De workshops worden ontwikkeld op basis van bestaande kennis en in nauwe samenwerking met jongeren, ouders en professionals. Zo hebben we de afgelopen periode een pizza-bijeenkomst met jongeren georganiseerd bij Jimmy’s in Leeuwarden. We gingen in gesprek over wat voor jongeren belangrijk is als het gaat om het betrekken van familie en vrienden bij de hulpverlening. Aan de hand van vier thema’s hebben we in kaart gebracht wat hulpverleners (volgens jongeren) vooral wel en vooral niet moeten doen als het gaat om het betrekken van het sociale netwerk bij hulp aan gezinnen met complexe problematiek. De jongeren hebben praktische tips & tricks geformuleerd voor professionals die input gaan vormen voor de te ontwikkelen workshops.

De opbrengsten van deze pizza-bijeenkomst kun je HIER lezen.

WAAR STAAN WE NU EN HOE VERDER? 

Recent werd er een uitwisseling met professionals georganiseerd en een gezamenlijke sessie waarin jongeren, ouders en professionals samen alle inzichten uit de individuele sessies prioriteerden en verder nadachten over hoe die input verwerkt kon worden in een workshop. Dit leverde relevante inzichten en waardevolle ideeën op die we meenemen in de ontwikkeling van de workshops. Die ontwikkeling staat de komende periode op de planning. Ook hebben we een eerste sessie met jongeren georganiseerd over het betrekken van kinderen. De komende periode gaan we in gesprek met ouders en professionals over dit onderwerp.

WIL JE OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN HET PROJECT EN DE WORKSHOPS?

In een pilotronde kunnen enkele professionals dan de workshop volgen. Houd onze website goed in de gaten!

MEER WETEN? 

Heb je vragen, neem dan contact op met Loraine Visscher (de projectleider vanuit de RuG, l.visscher@rug.nl) of met Anja Holwerda (senior onderzoeker Kenniswerkplaats Jeugd Friesland, holwerda.a@jeugdhulpfriesland.nl).