Nieuws

Hoe creëer je betrokkenheid van ouder en jeugdige?

11-07-2016

In de AWTJF willen wij ouders en jeugdigen structureel betrekken bij de planvorming, doelstellingen, uitvoering en evaluatie van de werkplaats. Zo sluit de hulp beter aan bij hun behoeften en gaat het uit van de eigen kracht. Maar hoe organiseer je deze structurele betrokkenheid? Is het altijd mogelijk, is het altijd nodig? Wanneer is het goed genoeg? En wie draagt de verantwoordelijkheid? Daarvoor hebben de coördinator, onderzoeker en cliëntenvertegenwoordiger in de stuurgroep van de AWTJF de leergang cliëntenparticipatie van ZonMW gevolgd.

Doelstelling van deze leergang is enerzijds inzicht krijgen in de meerwaarde, de uitdagingen en verschillende vormen van participatie. Anderzijds concrete handvatten ontvangen om cliëntenparticipatie binnen de AWTJF en de inhoudelijke projecten verder vorm te geven. Tijdens twee onderwijsdagen zijn wij in interactieve werksessies met deze thema’s aan de slag gegaan. In februari 2017 volgt een derde bijeenkomst, waarin wordt ingegaan op de concrete plannen van de academische werkplaatsen voor cliëntenparticipatie.