Nieuws

Samenwerking onderwijs en zorg

07-07-2020

Wat is nodig om te zorgen dat onderwijs- en zorgorganisaties en professionals beter samenwerken? Wat kunnen we met elkaar leren van bestaande praktijkvoorbeelden? Wat werkt goed in de samenwerking, wat werkt belemmerend en hoe dat komt? Welke oplossingen kunnen we ontwikkelen en implementeren in de praktijk?

Leernetwerk
In het kader van het project ‘Samenwerking onderwijs en zorg’ inventariseren we op dit moment de relevante initiatieven en de bestaande samenwerkingsvormen tussen onderwijs en zorg in Friesland. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het Ontwikkelprogramma Foar Fryske Bern, specifiek deelthema ‘Onderwijs en Zorg.’

Na de zomer starten we een leernetwerk op. Hierin brengen we onderwijs-, zorg-, beleids- en ervaringskennis op casusniveau bij elkaar en leren we van de praktijkvoorbeelden. Jongeren, ouders, hulpverleners, leraren en beleidsmakers bepalen gezamenlijk de focus en kiezen de vraagstukken die voor hen het meest relevant en actueel zijn. Daar gaan ze samen mee aan de slag en ontdekken wat er echt nodig is voor een goede samenwerking tussen onderwijs en zorg. De geleerde lessen worden meteen toegepast in actuele casuïstiek.

Meer informatie
Wilt u uw kennis en expertise delen in het leernetwerk? Klik hier voor meer informatie over de inhoud van de leernetwerken van de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland.

Voor verdere vragen over dit project en aanmelding kunt u contact opnemen met Janneke Metselaar, janneke.metselaar@nhlstenden.com.