Nieuws

Wat is eigenlijk een dialoogtafel?

11-07-2016

De dialoogtafelaanpak is geïnspireerd op de perinatale audit methode uit de somatische gezondheidszorg. Dit auditsysteem is een systematische reflectiemethodiek die tot doel heeft verbetering van de kwaliteit en het proces van de zorgverlening. Aangepast aan de specifieke jeugdzorg context, faciliteert de dialoogtafel methodiek het reflecteren op en leren van de geleverde zorg en het formuleren van concrete verbeteracties. Wat identificeren de deelnemers in de dialoogtafels?

In de dialoogtafels identificeren de deelnemers gezamenlijk:

  1. Patronen in uitkomsten op casus-specifiek niveau: wat zijn kritische succes- en belemmerende factoren ten aanzien van toegepaste interventies? En ten aanzien van communicatie met jeugdige en ouders? Tussen professionals en instellingen en de jeugdzorgorganisatie? (samenwerking en beleid);
  2. Gemeenschappelijke factoren die bijdragen aan geslaagde en minder geslaagde hulpverlening en mogelijke oplossingen op casus-overstijgend niveau. Welke patronen zijn vast te stellen in wat goed en minder goed gaat in de hulpverlening?

In dialoog met elkaar zijn jeugdige, ouders, professionals en beleidsmakers samen in de gelegenheid om betekenis te geven aan zaken die tijdens een hulpverleningstraject spelen of hebben gespeeld. De kracht van de dialoog kan zorgen voor een transparant gesprek, waarbij ieders visie op de werkelijkheid boven tafel komt. Tegelijkertijd is het van belang dat de dialoogtafel een veilige sfeer biedt, doordat deelnemers open staan voor het perspectief van de ander en niet bezig zijn elkaar te overtuigen. Daarom wordt de dialoogtafel geleid door een deskundige en onafhankelijke voorzitter. Op deze manier wordt gewaarborgd dat alle deelnemers hun ervaringen kunnen delen. Er is een sfeer waarin aanwezigen bereid zijn om naar elkaar te luisteren en van elkaar te leren.

De kracht van de dialoogtafel is, dat het gesprek gevoerd wordt vanuit de praktijk in plaats vanuit beleid. Door het delen van inzichten en het samen leren, verbetert de samenwerking tussen partners rondom en met de jeugdige en ouders. Met als resultaat een betere kwaliteit van zorg voor jeugd in de regio.