Nieuws

Jongeren volgen trainingsbijeenkomsten voor PSSP-project

23-05-2017

Vanuit de AWTJF wordt het Peer School Support Project (PSSP) uitgevoerd. Middels het project wordt gekeken hoe de ervaringsdeskundigheid van jongeren benut kan worden voor het verbeteren van de ondersteuning en begeleiding van jongeren met psychosociale problemen op school. Het onderzoek wordt uitgevoerd door jongeren zelf (studenten van het Friesland College). Daarbij worden ze begeleid door een team van onderzoekers (Jeugdhulp Friesland), docenten (NHL) en jongerenwerkers (WELLZO). Voor dat de jongeren onderzoek gaan doen onder hun medestudenten, volgen ze samen met het begeleidingsteam een training van Stichting Alexander. Stichting Alexander is gespecialiseerd in het uitvoeren van participatief (jongeren)onderzoek.

De eerste training vond op 1 mei jl. plaats. De 11 jongeren die deze training volgden, waren op school geworven door jongerenwerkers. De bijeenkomst startte met een kennismakingsspel. Daarna volgde een introductie over het PSSP-project en werden de meest relevante thema’s voor het onderzoek besproken. Aan het einde van de training werden er ‘’onderzoekskoppels’’ gevormd en kon ieder koppel zijn/haar voorkeur voor een bepaald type onderzoek aangeven. De jongeren kozen voor interviews, vragenlijstenen, video opnames en het organiseren van een (online) kahoot.

Aan de tweede training op 8 mei jl. deden 10 jongeren mee. Deze training stond in het teken van het uitwerken van de gekozen onderzoeksmethoden. Welke hoofd- en subvragen ga je stellen? Met betrekking tot de ethische aspecten van onderzoek doen: Wat doe je met gevoelige informatie die een medestudent je vertelt? Hoe ga je om met de verschillende respondenten? Iemand kan bijvoorbeeld veel of weinig praten. Daarnaast zijn er praktische afspraken gemaakt met de onderzoekskoppels en het begeleidingsteam. Er is wekelijks contact om de voortgang te monitoren en om eventueel bij te kunnen sturen. Het streven is dat de koppels voor de zomervakantie hun data verzameld hebben bij de medestudenten. We zijn erg benieuwd naar de resultaten en houden u hiervan op de hoogte!