Nieuws

Kom kennis uitwisselen en verbinden bij de Conferentie ‘Kleinschaligheid: werk in uitvoering’!

11-05-2023

Jongeren met complexe en meervoudige problemen die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen verdienen een stabiele en veilige woonplek in een vertrouwde en beschermende omgeving. We streven naar passende zorg, zo thuis mogelijk met begeleiding en onderwijs op maat. Om dat mogelijk te maken, is de (gesloten) residentiële jeugdzorg en het bijbehorende onderwijs volop in beweging. Eén van de ontwikkelingen waar steeds meer kennis over wordt opgebouwd is kleinschaligheid. Dit thema staat ook centraal binnen de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland. Zo hebben we recent een onderzoek uitgevoed naar de ervaringen van jeugdigen, ouders en professionals in Noord Nederland (Friesland, Groningen en Drenthe) met het wonen en werken in kleinschaligheid. Daarnaast zijn we ook verbonden aan het Consortium Kleinschaligheid.

Het Consortium Kleinschaligheid organiseert samen met de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland, Academische Werkplaats Risico Jeugd, ExpEx, Jeugdzorg Nederland, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een conferentie om kennis uit te wisselen en in gesprek te gaan over kleinschaligheid. We nodigen u daarom van harte uit om deel te nemen aan de Conferentie ‘Kleinschaligheid: werk in uitvoering’ om in gesprek te gaan over wat er nodig is om kleinschalig te werken.

We gaan het onder andere met elkaar hebben over:

 • wat we wel en niet weten over de bouwstenen van kleinschaligheid;
 • wat het in de praktijk betekent om kleinschalig te (gaan) wonen en werken voor jeugdigen, ouders, personeel, maar ook financieel;
 • hoe we omgaan met veiligheid en bijvoorbeeld vrijheidsbeperkende maatregelen in kleinschaligheid;
 • wat er nodig is in (keten-)samenwerking als randvoorwaarde om kleinschaligheid te laten slagen;
 • hoe we met en van elkaar kunnen leren door kennis uit onderzoek, praktijk en ervaring te bundelen.

PRAKTISCHE INFORMATIE

 • Datum: donderdag 15 juni, 10:00-16:00 uur
 • Locatie: de Reehorst te Ede
 • Voor wie: de conferentie is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij jeugdigen die in de (gesloten) residentiële jeugdzorg verblijven, van ervaringsdeskundige jeugdigen en ouders/opvoeders tot professionals, studenten (de professionals van de toekomst), docenten, bestuurders, bewindspersonen en beleidsmakers van gemeenten, instellingen en ministeries.

PREVIEW VAN HET PROGRAMMA

 • Een plenaire sessie ‘Wat weten we wel en wat weten we niet?’ verzorgd door het Consortium Kleinschaligheid i.s.m. de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland en de Academische Werkplaats Risico Jeugd.
 • Een discussie over ‘De olifant in de kamer’ waar we met behulp van prikkelende stellingen reflecteren op de beweging naar kleinschaligheid en de uitdagingen, behoeften en dilemma’s die deze met zich meebrengt.
 • Werksessies die vanuit verschillende perspectieven ingaan op belangrijke inhoudelijke thema’s.
 • Een lunch en afsluitende borrel om na te praten en verbindingen te leggen!

AANMELDEN?

Meld je HIER aan voor de Conferentie ‘Kleinschaligheid: werk in uitvoering’.