Nieuws

Leernetwerk Leren van Praktijkervaringen in de Jeugdhulp

24-03-2021

Op 9 maart 2021 vond de tweede bijeenkomst plaats van het leernetwerk Leren van Praktijkervaringen. Het thema van deze bijeenkomst was ‘Aan welke knoppen kunnen we draaien om te zorgen dat jongere en ouders maar één keer hun verhaal hoeven te vertellen en voldoende ruimte krijgen om dit goed te doen? Wat is nodig om het verhaal van het gezin goed in kaart te brengen? Welke hulpmiddelen zijn hiervoor beschikbaar?’

De opbrengsten van deze leernetwerkbijeenkomst kun je hier lezen.