Nieuws

Leernetwerk ‘Leren van Praktijkervaringen’ van start!

01-02-2021

Het eerste leernetwerk binnen het project ‘Leren van Praktijkervaringen’ is gestart! Op 19 januari brachten we met 15 deelnemers vanuit gemeenten, zorgaanbieders en Foar Fryske Bêrn knelpunten in kaart, die hulpverleners belemmeren om een grondige problemen- en krachtenanalyse te maken, samen met het gezin. Samen dachten we na over de informatie die nodig is om een samenhangend beeld van de situatie en het gezin te krijgen. En we bespraken een aantal methodieken die hierbij kunnen helpen, zoals het 7-factorenmodel, de krachtenwijzer en de 4 vensters.

De opbrengsten van deze eerste bijeenkomst lees je hier. Deelnemers waren enthousiast en op dinsdag 9 maart as. komt er een vervolg!

Wil je ook meedoen? Meld je aan bij Anja Holwerda, projectleider via holwerda.a@jeugdhulpfriesland.nl.