Nieuws

Maatwerkaanpak voor kwetsbare gezinnen

19-12-2021

Om wat voor gezinnen gaat het eigenlijk binnen dit deelproject?

Als we het hebben over kwetsbare gezinnen, dan gaat het om gezinnen met meervoudige en complexe problematiek. De problemen spelen op verschillende gebieden (fysieke, psychische en/of mentale gezondheid), verschillende plekken (thuis, op school en/of werk) en binnen verschillende domeinen (onderwijs, huisvesting, financiën en hulpverlening). De problemen zijn daarnaast onderling sterk verweven, chronisch van aard en worden van generatie op generatie doorgegeven. Deze gezinnen hebben vaak langdurig te maken met hulpverlening en zijn hulpverleningsmoe. De samenwerking met en rondom het gezin verloopt niet altijd soepel en ingezette hulp leidt vaak niet tot gewenst resultaat.

Aanknopingspunten en praktische tools om deze gezinnen passender en beter kunnen helpen

Aan de hand van bestaande wetenschappelijke, praktijk- en ervaringskennis is HIER een concreet en levendig beeld geschetst van een (fictief) gezin dat deze doelgroep representeert. Dit beeld geeft inzicht in waar de aandachtspunten in de zorg voor deze gezinnen liggen en daarmee concrete aanknopingspunten om deze gezinnen passender en beter kunnen helpen.

Gebaseerd op de ervaringen en reflecties van bij de pilot Maatwerk voor kwetsbare gezinnen direct betrokken partijen vanuit zowel bestuur, beleid als uitvoering is een CHECKLIST ontwikkeld. Deze checklist is bedoeld voor professionals die breed willen kijken waarom de hulpverlening en/of de samenwerking in een specifieke casus niet soepel verloopt en die op zoek zijn naar concrete aanknopingspunten om de hulpverlening en samenwerking in deze gezinnen te verbeteren. De checklist kan ook ingezet worden in intervisie en casuïstiekbespreking.

MEER WETEN?

Meer informatie over de Maatwerkaanpak vind je HIER.

Of neem contact op met Anja Holwerda, projectleider via holwerda.a@jeugdhulpfriesland.nl