Nieuws

Mooie, intensieve en leerzame periode AWTJF (2015 – 2020) formeel afgerond

21-09-2020

De programmacommissie van ZonMw heeft de inhoudelijke en financiële eindverslagen van de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland (AWTJF, 2015 – 2020) en haar Dialoogtafels en Peer School Support projecten goedgekeurd. De commissie is heel positief en spreekt haar waardering uit voor de prestaties in de afgelopen jaren. AWTJF is uitgegroeid tot een stevig breed gedragen samenwerkingsverband dat bestaat uit actieve partnerorganisaties met een grote betrokkenheid, goede dynamiek en onderling vertrouwen tussen de relevante regionale partners. In de afgelopen jaren heeft het met veel inspanning een duidelijke plek gekregen in het Friese jeugdhulplandschap. De goede samenwerking en energie tussen de betrokkenen hebben geleid tot nieuwe gezamenlijke projecten en tot de voortzetting van de werkplaats als Kenniswerkplaats Jeugd Friesland.

Binnen de AWTJF projecten zijn diverse kennisproducten ontwikkeld, met als doel om te zorgen dat deze een structurele plaats krijgen binnen de dagelijkse jeugdhulppraktijk.

Onder andere:

  • Praktische handleiding, voorlichting- en trainingsmaterialen dialoogtafelmethodiek;
  • Online tool voor het maken van een probleem- en krachtenanalyse om samen met jongeren en hun gezin te kunnen beslissen over passende zorg;
  • Leidraad voor het in gesprek gaan met studenten die ‘’aankloppen’’ bij het leerbedrijf op het Friesland College, het LIS;
  • Handelingskompas en een waaier voor jongerenwerkers van School als Werkplaats en MBO-docenten met de bouwstenen voor een succesvolle samenwerking tussen onderwijs en zorg.

De opgedane ervaringen en opbrengsten, het Dialoogtafel- en het Peer School Support Project worden benut binnen de nieuwe projecten van de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland, als ook binnen een aantal andere initiatieven. Waaronder, experiment Doorbraak! – gericht op de ontwikkeling en implementatie van maatwerkaanpak voor de meest kwetsbare en complexe gezinnen. Project VONK – gericht op de ontwikkeling en implementatie van een onderwijsmodule voor het vergroten van de vakmanschap van professionals rondom veilig opgroeien en Onderzoeksproject ‘Succesvolle aanpakken van mbo-studenten in een kwetsbare positie’.

Vanuit de nieuwe Kenniswerkplaats Jeugd Friesland blijven alle kennisproducten die ontwikkeld zijn binnen AWTJF beschikbaar gesteld voor de praktijk.