Nieuws

Nieuws

Terugblik webinar ‘Samenwerken met en in gezinnen met meervoudige en complexe problemen’

29-04-2021

Op 21 april 2021 namen ruim 170 professionals uit het hele land deel aan het boeiend webinar ‘Samenwerken met en in gezinnen met meervoudige en complexe problemen’. Het webinar werd georganiseerd door de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland in samenwerking met het Expertisecentrum voor Gezinnen met meervoudige en complexe problemen. Samenwerking Onderzoek laat duidelijk zien dat goede […] Lees verder

Leernetwerk Leren van Praktijkervaringen in de Jeugdhulp

24-03-2021

Op 9 maart 2021 vond de tweede bijeenkomst plaats van het leernetwerk Leren van Praktijkervaringen. Het thema van deze bijeenkomst was ‘Aan welke knoppen kunnen we draaien om te zorgen dat jongere en ouders maar één keer hun verhaal hoeven te vertellen en voldoende ruimte krijgen om dit goed te doen? Wat is nodig om […] Lees verder

Terugkijken webinar ‘Gezinnen met meervoudige en complexe problemen’

22-03-2021

Op 16 maart 2021 hielden we een inspirerend webinar in samenwerking met het Expertisecentrum voor Gezinnen met meervoudige en complexe problemen. Het webinar ging over hulp aan de meest kwetsbare gezinnen met meervoudige en complexe problemen. Een boeiend en zeer actueel onderwerp. Dat was duidelijk terug te zien in de grote belangstelling en opkomst van […] Lees verder

Twee webinars in samenwerking met Expertisecentrum gezinnen met meervoudige en complexe problemen

17-02-2021

Per 1 februari is het Expertisecentrum gezinnen met meervoudige en complexe problemen bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen geopend. Het Expertisecentrum is gespecialiseerd in onderzoek, onderwijs, advies en netwerk met betrekking tot de meest kwetsbare gezinnen. De hoofddoelstelling is het genereren, bundelen, verspreiden en implementeren van wetenschappelijke en praktijkkennis, het opleiden […] Lees verder

Leernetwerk ‘Leren van Praktijkervaringen’ van start!

01-02-2021

Het eerste leernetwerk binnen het project ‘Leren van Praktijkervaringen’ is gestart! Op 19 januari brachten we met 15 deelnemers vanuit gemeenten, zorgaanbieders en Foar Fryske Bêrn knelpunten in kaart, die hulpverleners belemmeren om een grondige problemen- en krachtenanalyse te maken, samen met het gezin. Samen dachten we na over de informatie die nodig is om […] Lees verder

Podcast over Zorgtrajecten evalueren aan de ‘dialoogtafel’

09-12-2020

VONK Regionaal Leernetwerk Veilig Opgroeien heeft een nieuwe podcast over Zorgtrajecten evalueren aan de ‘dialoogtafel’: leer- en reflectiemethodiek voor de jeugdhulp praktijk’.  In deze aflevering deelt de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland haar ervaringen met de dialoogtafelmethodiek: het binnen de werkplaats ontwikkeld instrument om gezamenlijk met jeugdigen, hun ouders/opvoeders en alle betrokken hulpverleners de hulpverlening te evalueren. […] Lees verder

Webinar ‘Verklarende analyse: de basis voor passende hulp’

30-11-2020

Op 24 november 2020 hielden we een inspirerend webinar in samenwerking met Harrie van Leeuwen en Marca Geeraets van Bureau PEERS. Het webinar ging over het belang van een verklarende probleem- en krachtenanalyse als basis voor het opstellen van doelen en het beslissen over passende hulp. Een boeiend en zeer actueel onderwerp. Dat was duidelijk […] Lees verder