Nieuws

Nieuws

Samen op weg naar een gedragen Verklarende Analyse

22-03-2024

Een Verklarende Analyse is een voorwaarde voor gezamenlijke besluitvorming over in te zetten hulp, gelijkwaardige samenwerking met jeugdigen en gezinnen en effectieve en passende hulp die aansluit bij hun wensen en behoeften. Doel van een gedragen Verklarende Analyse is dat de analyse voor jeugdige en ouders/opvoeders begrijpelijk, herkenbaar en logisch is en een vertrekpunt vormt […] Lees verder

ZonMw subsidie voor 2 nieuwe projecten Friese Kenniswerkplaats!

29-02-2024

De Kenniswerkplaats Jeugd Friesland heeft vanuit ZonMw subsidie toegekend gekregen voor twee Verspreidings- en Implementatie Impuls (VIMP) projecten, gericht op het stimuleren van een lerende omgeving, (door)ontwikkeling van tools/hulpmiddelen en het vergroten van toepassing van kennis rondom twee zeer actuele thema’s: Gedragen Verklarende Analyse en Boemerangbeleid. VIMP-project over gedragen Verklarende Analyse Een Verklarende Analyse is een […] Lees verder

Tools voor het toepassen van werkzame elementen in de hulp aan gezinnen met zware opvoedproblemen en multiproblematiek

28-02-2024

Van 2016 tot 2020 heeft het consortium Zware Opvoedproblemen en Gezinnen met Meervoudige en Complexe Problemen (ZOP&GMCP) onderzoek gedaan naar werkzame elementen in de hulp aan deze gezinnen. Dit onderzoek heeft waardevolle kennis opgeleverd. Echter, worstelden professionals met de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk. In een recent afgerond ZonMw VIMP-project hebben het Expertisecentrum voor GMCP, […] Lees verder

Bestuurlijk Netwerk in gesprek over waarom implementatie nodig is

11-12-2023

Op 30 november 2023 kwam het Bestuurlijk Netwerk van de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland voor de zevende keer bij elkaar. Dit keer was onze gast prof. dr. Leonieke Boendermaker, (Lector Jeugdzorg aan de Hogeschool van Amsterdam / Bijzonder Hoogleraar Implementatievraagstukken in de Jeugdzorg aan de Universiteit van Amsterdam), expert op het gebied van implementatie(processen) en borging van […] Lees verder

Praatplaat ‘De kracht van samenwerken met de mensen om je heen’

27-09-2023

Samenwerken met het sociaal netwerk van gezinnen is enorm belangrijk, maar hoe maak je een goede start met die samenwerking en wat kun je doen om het netwerk ook betrokken te houden tijdens de hulp? Om professionals én gezinnen hierbij te ondersteunen hebben we, in co-creatie met jeugdigen, ouders, professionals en onderzoekers een praatplaat ontwikkeld: […] Lees verder

Terugblik Conferentie “Kleinschaligheid: werk in uitvoering”

13-07-2023

Op donderdag 15 juni vond de Conferentie “Kleinschaligheid: werk in uitvoering” plaats. De conferentie werd georganiseerd door het Consortium Kleinschaligheid in de Jeugdhulp samen met de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland, Academische Werkplaats Risico Jeugd, ExpEx, Jeugdzorg Nederland, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport […] Lees verder