Nieuws

Nieuws

Hoe kunnen we samen de jeugdzorg verbeteren?

23-06-2021

In het afgelopen half jaar heeft Sterre Hofman, masterstudent Youth, Society & Policy aan de Rijksuniversiteit Groningen, stage gelopen binnen de Kenniswerkplaats en het deelproject ‘Leren van praktijkervaringen’. In het kader van haar stage heeft Sterre onderzoek gedaan naar de veelvoorkomende knelpunten in de Nederlandse jeugdhulp. Daarnaast heeft zij inspirerende voorbeelden en praktische tools gebundeld […] Lees verder

Evaluatie team toegang hoog specialistische jeugdhulp

23-06-2021

De Kenniswerkplaats heeft in samenwerking met Foar Fryske Bern de evaluatie van Team Toegang HoogSpecialistische Jeugdhulp (HSJ) uitgevoerd. Hiervoor zijn onder andere door zowel de leden van Team Toegang als door de aanmelders (gecertificeerde instellingen en gebiedsteams) vragenlijsten ingevuld. Uitkomst vragenlijsten Over het algemeen zijn de respondenten tevreden over het (aanmeld)proces, de communicatie en de […] Lees verder

Samen leren van praktijkervaringen en anders doen

23-06-2021

Binnen het project en het daaraan gekoppeld leernetwerk ‘Leren van Praktijkervaringen’, zijn het afgelopen half jaar vier online bijeenkomsten gehouden. Deelnemers vanuit wijk- en gebiedsteams, zorgaanbieders, Foar Fryske Bern en ervaringsdeskundige jeugdige bogen zich over actuele thema’s. Actuele thema’s Wat is nodig om, samen met het gezin, een grondige problemen- en krachtenanalyse te maken? Wat […] Lees verder

Magazine ‘Samen bouwen aan betere jeugdhulp’

03-06-2021

Het gloednieuwe digitale magazine ‘Samen bouwen aan betere jeugdhulp’ is uit! Hierin vind je een schat aan kennis voor de jeugdsector. Het magazine zoomt in op de opbrengsten van het ZonMw-programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd. Onder andere projectleiders, praktijkprofessionals en onderzoekers vertellen over de belangrijkste resultaten van het project waar zij bij betrokken waren. Vanuit […] Lees verder

Factsheet ‘Impressie leernetwerk’

02-06-2021

Op 10 mei 2021 vond de derde bijeenkomst plaats van het leernetwerk Leren van Praktijkervaringen. Tijdens deze bijeenkomst hebben we de ‘knoppen waaraan we kunnen draaien om te zorgen dat jongere en ouders maar één keer hun verhaal hoeven te vertellen’ geprioriteerd. In drie groepen hebben we de top 3 vervolgens verder uitgewerkt. Wat is nodig om deze […] Lees verder

Terugblik webinar ‘Samenwerken met en in gezinnen met meervoudige en complexe problemen’

29-04-2021

Op 21 april 2021 namen ruim 170 professionals uit het hele land deel aan het boeiend webinar ‘Samenwerken met en in gezinnen met meervoudige en complexe problemen’. Het webinar werd georganiseerd door de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland in samenwerking met het Expertisecentrum voor Gezinnen met meervoudige en complexe problemen. Samenwerking Onderzoek laat duidelijk zien dat goede […] Lees verder