Nieuws

Nieuws

Praktijkverhaal: “Aan de dialoogtafel: deelnemers aan het woord”

12-07-2018

Wij hebben een uniek instrument ontwikkeld om de kwaliteit van jeugdzorg te verbeteren, de zogenaamde dialoogtafelmethodiek. Tijdens een dialoogtafel, een gezamenlijk gesprek, reflecteren jeugdigen, ouders en hulpverleners op de zorg die de jongere in de periode daarvoor ontving. In de afgelopen periode zijn 10 dialoogtafels gehouden. Hoe zien deze dialoogtafels er precies uit? Hoe hebben […] Lees verder

Positieve ervaringen met de Dialoogtafel

22-05-2018

Ondertussen zijn er tien dialoogtafels gehouden en zit een aantal dialoogtafels in de pijplijn. De casuïstiek is aangeleverd door professionals in de wijk- en gebiedsteams, specialistische jeugdhulpaanbieders en door de jongerenwerkers. In deze factsheet wordt de casuïstiek gepresenteerd die tijdens de dialoogtafels wordt besproken op basis van leeftijd en geslacht, gezinssituaties, soort problematiek en besproken […] Lees verder

Start intervisietraject werkplaatscoördinatoren

15-05-2018

Op 20 maart 2018 is het intervisietraject voor de coördinatoren van de Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd gestart. Dit traject is een initiatief van ZonMw. De interactieve intervisiesessies worden begeleid door Jan den Hollander (Van de Bunt adviseurs). De onderwerpen die aan bod komen zijn: Een krachtenveldanalyse en een operationele consultatie aan de hand van concrete vraagstukken […] Lees verder

Gezamenlijke communicatieaanpak

15-05-2018

Om de rol van AWTJ’s als kennismakelaar waar te maken, biedt ZonMw in de komende periode alle academische werkplaatsen ondersteuning aan middels een gezamenlijke communicatieaanpak. Voor de begeleiding en ondersteuning van dit traject hebben ze EMMA Communicatie experts ingeschakeld. Door middel van een communicatieaanpak beoogt ZonMw: De samenwerking tussen de afzonderlijke AWTJ’s te versterken; Kennis makkelijker […] Lees verder

ZonMw enthousiast na site visit

15-05-2018

Om een goede indruk te krijgen van de AWTJF en onze projecten, kwamen op maandag 9 april jl. de programmacommissie en de programmasecretaris van ZonMw bij ons op bezoek in Leeuwarden. Er was een informatief en interactief programma samengesteld, waarbij de uitwisseling van ervaringen centraal stond. Een aantal gemeenten en partnerorganisaties was vertegenwoordigd. Deelnemers vertelden vanuit eigen […] Lees verder

Terugblik Refereerbijeenkomst 25 januari 2018

15-05-2018

Op 25 januari jl. organiseerde AWTJF in samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) de refereerbijeenkomst “Reflectie, zo doe je dat?! Stilstaan is vooruitgaan”. In het eerste deel van de bijeenkomst gaf José Vianen van het NJi een toelichting op het hoe, wat en waarom van het reflecteren. Aan de hand van praktijkvoorbeelden gaf zij inzicht […] Lees verder