Nieuws

Nieuws

Toekomst AWTJF

15-07-2019

Eind 2019 eindigt de subsidie van ZonMw voor de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland (AWTJF). Ondertussen heeft ZonMw van VWS de officiële goedkeuring ontvangen voor het vervolg programma Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd. De missie van het programma is het versterken van een lerende omgeving en verbetercyclus in de regio ten behoeve van het gezond, veilig en […] Lees verder

Afsluitend AWTJF-Congrestival: Peer School Support Project & Dialoogtafels

15-07-2019

Op donderdagmiddag 21 november 2019 organiseren we het Congrestival rondom de AWTJF-projecten Peer School Support Project & Dialoogtafels. Het congrestival zal plaatsvinden op het Friesland College in Leeuwarden. In een gevarieerd programma is er aandacht voor verschillende ‘good practices’ vanuit het land. Reflecteren en leren in de praktijk. Verbinding jeugdhulp-onderwijs en inzet ervaringsdeskundigheid in de […] Lees verder

Experiment Doorbraak voor multiprobleemgezinnen in gemeente Heerenveen

15-07-2019

Via het meerjarig experiment ‘Doorbraak!’ onderzoekt gemeente Heerenveen samen met haar zorgpartners en AWTJF of ze de hulpverlening aan gezinnen met problemen op veel verschillende levensgebieden effectiever en meer integraal kunnen aanpakken. Het doel is dat door deelname aan dit experiment de gezinnen de regie over hun leven terugkrijgen en dat het experiment meetbare en […] Lees verder

Onderzoek Platform Ervaringsdeskundigheid afgerond

15-07-2019

Twee groepen RuG-studenten hebben in de afgelopen periode Klein maar Fijn onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheid om in Friesland een Platform Ervaringsdeskundigheid op te zetten. Ze hebben onderzocht wat ervaringsdeskundigheid eigenlijk is en waarom de inzet van ervaringsdeskundigen een toegevoegde waarde in de zorg kan hebben. Op basis van een vergelijking van ervaringen en projecten […] Lees verder

AWTJF op congressen en bijeenkomsten

15-07-2019

De resultaten vanuit het dialoogtafelproject en het Peer School Support project zijn gepresenteerd tijdens het congres Jeugd in Onderzoek op 23 mei 2019 in Amsterdam. We kijken terug op geslaagde workshops en een inspirerende uitwisseling met de deelnemers. Op 25 juni 2019 organiseerden wij samen met de opleiding Pedagogiek en het lectoraat Zorg voor Jeugd […] Lees verder

Peer School Support Project

15-07-2019

In drie verschillende Communities of Practice (CoP) is er de laatste periode gewerkt aan de doorontwikkeling van School Als Werkplaats (SAW). In CoP 1  – Bekendheid, benaderbaarheid, zichtbaarheid – ligt de nadruk op aan de aanwezigheid van de SAW’er in de klas. Dit betekent meer aandacht voor SAW in de inwerkprogramma’s van nieuwe medewerkers en […] Lees verder

25 dialoogtafels gehaald!

11-07-2019

In de afgelopen periode kregen we veel aanmeldingen voor de dialoogtafels. Er zijn tot nog toe maar liefst 25 casus-specifieke dialoogtafels gehouden. In 18 reguliere dialoogtafels bespraken cliënten samen met professionals hun specifieke hulpverleningstrajecten. Daarnaast is een alternatieve dialoogtafelvariant ingezet als instrument voor de evaluatie van de samenwerking tussen twee jeugdzorginstellingen. Ten slotte hielden we […] Lees verder