Nieuws

Nieuws

Mooie, intensieve en leerzame periode AWTJF (2015 – 2020) formeel afgerond

21-09-2020

De programmacommissie van ZonMw heeft de inhoudelijke en financiële eindverslagen van de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland (AWTJF, 2015 – 2020) en haar Dialoogtafels en Peer School Support projecten goedgekeurd. De commissie is heel positief en spreekt haar waardering uit voor de prestaties in de afgelopen jaren. AWTJF is uitgegroeid tot een stevig breed gedragen […] Lees verder

Probleem- en krachtenanalyse met jongeren en opvoeders via online tool

21-09-2020

Professionals, jongeren en ouders/opvoeders ondersteunen bij de vraagverheldering en het maken van een probleem- en krachtenanalyse. Dat is het doel van de nieuwe online tool. Samen tot een gedeelde analyse komen van de problematiek, de risico- en beschermende factoren die een rol spelen in het gezin en in de context van het gezin. De sterke […] Lees verder

Save the date: ZonMw Startbijeenkomst

07-07-2020

Op maandag 5 oktober 2020 vindt in de regio Utrecht de startbijeenkomst plaats van de regionale kenniswerkplaatsen jeugd. Het ochtendprogramma zal naar verwachting plenair zijn voor een breed publiek. Het middagprogramma zal in het teken staan van gerichte uitwisseling tussen de kenniswerkplaatsen onderling. Vanzelfsprekend wordt er rekening gehouden met de onzekere situatie rondom het Coronavirus. […] Lees verder

Nieuwe digitale tools voor professionals

07-07-2020

Uit de analyses van hulpverleningstrajecten in het Dialoogtafelproject blijkt onder meer dat jongeren en gezinnen nog te vaak hulp ontvangen die niet past bij hun problemen en behoeften en niet tot gewenst resultaat leidt. We zien dat een systematische, verklarende probleem-, krachten- en interventieanalyse vanuit een integraal denkkader regelmatig ontbreekt. Hierdoor lukt het in de […] Lees verder

Dialoogtafel beschikbaar via OP Jeugd

07-07-2020

In de afgelopen jaren zijn 28 dialoogtafels in de Friese regio gehouden. De dialoogtafels geven inzicht in hoe de dagelijkse jeugdhulppraktijk functioneert met concrete aanknopingspunten om structureel aan verbetering van de kwaliteit van de hulpverlening te werken. Uit de resultaten is gebleken dat het instrument duidelijke meerwaarde heeft in de praktijk, waar ruimte voor reflectie […] Lees verder

Samenwerking onderwijs en zorg

07-07-2020

Wat is nodig om te zorgen dat onderwijs- en zorgorganisaties en professionals beter samenwerken? Wat kunnen we met elkaar leren van bestaande praktijkvoorbeelden? Wat werkt goed in de samenwerking, wat werkt belemmerend en hoe dat komt? Welke oplossingen kunnen we ontwikkelen en implementeren in de praktijk? Leernetwerk In het kader van het project ‘Samenwerking onderwijs […] Lees verder

Maatwerkaanpak voor kwetsbare gezinnen

07-07-2020

Wat is nodig om te zorgen dat gezinnen met meerdere problemen op verschillende leefgebieden zich voldoende gehoord voelen en goed worden geholpen? Hoe kunnen we zorgen dat het noodzakelijke maatwerk en de best passende hulp voor de meest kwetsbare gezinnen tijdig wordt ingezet? Integrale maatwerkaanpak In het project ‘Maatwerkaanpak voor kwetsbare gezinnen’ ontwikkelen we integrale […] Lees verder