Nieuws

Nieuws

Leren van praktijkervaringen

07-07-2020

Wat is nodig om te zorgen dat jongeren en gezinnen goed en snel worden geholpen? Hoe kan het dat hulp soms goed werkt en in andere gevallen stagneert? Wat kunnen we met elkaar leren van praktijkervaringen? Welke succes- en belemmerende factoren komen we tegen? Welke oplossingen kunnen we ontwikkelen en implementeren? Samen leren en meedenken […] Lees verder

Peer School Support Project

08-04-2020

In het Peer School Support Project zijn de ervaringen van studenten van het ROC Friesland College met betrekking tot de psychosociale ondersteuning op school geïnventariseerd. Dit is gedaan door middel van participatief onderzoek. Het heeft geleid tot drie centrale thema’s waarop School als Werkplaats (SAW) in de loop van het project is doorontwikkeld. Zichtbaarheid en […] Lees verder

Uitkomsten 29 dialoogtafels in beeld

08-04-2020

Er zijn 29 casus-specifieke dialoogtafels gehouden. Samen met het gezin en de bij hun zorg betrokken professionals (onder leiding van onafhankelijke voorzitters) keken we terug op zorgtrajecten (of delen daarvan) en bespraken we waar succes- en belemmerende factoren optreden. Een brede selectie van casussen is aangemeld voor en besproken tijdens deze dialoogtafels: jonge kinderen, pubers, jeugdigen opgenomen […] Lees verder

AWTJF krijgt vervolg!

24-03-2020

Een Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Friesland is een feit. ZonMw heeft een subsidie toegekend voor het vervolg van de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland (2020 – 2024). Samen betere zorg voor jeugd ontwikkelen door het versterken van leren en vakmanschap in de regio. Dat is het doel van de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Friesland. Om dat te […] Lees verder

Handleiding Dialoogtafelmethodiek nu in ‘light’ versie

13-02-2020

Wil je op een gestructureerde manier zorgtrajecten kunnen analyseren, samen met jeugdigen, ouders en betrokken zorgprofessionals? Binnen de AWTJF is in de afgelopen jaren een leer- en reflectie-instrument – de dialoogtafelmethodiek – ontwikkeld. Als vervolg op de uitgebreide handleiding voor het toepassen van de dialoogtafelmethodiek in de dagelijkse jeugdhulppraktijk, is in samenwerking met NHL Stenden […] Lees verder

Artikel ‘Krachten bundelen voor betere jeugdzorg’

20-01-2020

In Binnenlands Bestuur is een mooi artikel verschenen over de lessen van de Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd met daarin aandacht voor de opbrengsten van de werkplaatsen in Friesland en Utrecht. Han Tuller (beleidsregisseur sociaal domein gemeente Heerenveen) is namens AWTJF geïnterviewd voor het artikel. Klik hier voor het artikel ‘Krachten bundelen voor betere jeugdzorg.’ Lees verder

Impressie Jeugd bij ZonMw 2019/2020

09-01-2020

ZonMw werkt met haar programma’s aan vraagstukken van professionals, gemeenten, ouders en jeugd. Daarmee kon ze in 2019 bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de (preventieve) jeugdhulp. In haar Impressie Jeugd 2019/2020 blikt ZonMw terug op enkele hoogtepunten uit 2019 en laat ze alvast zien wat dit jaar brengt. In de Impressie is […] Lees verder