Nieuws

Nieuws

Terugblik Webinar ‘Het verschil maken voor gezinnen met meervoudige en complexe problemen’

18-02-2022

Op 14 februari 2022 vond een boeiend webinar ‘Het verschil maken voor gezinnen met meervoudige en complexe problemen’ plaats met Mariska van der Steege (orthopedagoog, organisatie-adviseur en ontwikkelaar van de richtlijn ‘Gezinnen met meervoudige en complexe problemen’) als gastspreker. Het webinar werd georganiseerd door de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland in samenwerking met het Expertisecentrum voor Gezinnen […] Lees verder

Terugblik webinar ‘Ketenbreed Leren van casusreviews in Friesland’

09-02-2022

Op 25 januari 2022 vond een boeiend webinar ‘Ketenbreed Leren van casusreviews in Friesland’ plaats met de onderzoekers van het project Ketenbreed Leren als gastsprekers. De lessen uit het casusonderzoek in de gesloten jeugdzorg in Friesland zijn gedeeld aan de hand van de levensverhalen van twee jongeren. De gepresenteerde inzichten laten duidelijk zien dat het […] Lees verder

Maatwerkaanpak voor kwetsbare gezinnen

19-12-2021

Om wat voor gezinnen gaat het eigenlijk binnen dit deelproject? Als we het hebben over kwetsbare gezinnen, dan gaat het om gezinnen met meervoudige en complexe problematiek. De problemen spelen op verschillende gebieden (fysieke, psychische en/of mentale gezondheid), verschillende plekken (thuis, op school en/of werk) en binnen verschillende domeinen (onderwijs, huisvesting, financiën en hulpverlening). De […] Lees verder

Samen leren en verbeteren

19-12-2021

NIEUW LEERNETWERK VAN START!  Praktijkervaringen en onderzoek laten elke keer opnieuw zien dat alliantie en samen beslissen met jeugdige en ouders over passende hulp geen vanzelfsprekendheid is. Alhoewel professionals zich bewust zijn van het belang van gezamenlijke besluitvorming met het gezin, ervaren jongeren en ouders vaak weinig ruimte voor eigen inbreng. Daarom is binnen het […] Lees verder

Wat werkt in de kleinschalige vormen van verblijf voor jongeren?

14-12-2021

In samenwerking met het Jeugdexpertisenetwerk Noord-Nederland (JENN) doet de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland de komende tijd een onderzoek naar kleinschalige woonvoorzieningen in Noord-Nederland. Door middel van dit onderzoek willen we achterhalen wat de werkzame en belemmerende factoren zijn die leiden tot een succesvolle plaatsing binnen een kleinschalige voorziening én leiden tot duurzaam verblijf. Dit gebaseerd op […] Lees verder