Nieuws

Onderzoek Platform Ervaringsdeskundigheid afgerond

15-07-2019

Twee groepen RuG-studenten hebben in de afgelopen periode Klein maar Fijn onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheid om in Friesland een Platform Ervaringsdeskundigheid op te zetten. Ze hebben onderzocht wat ervaringsdeskundigheid eigenlijk is en waarom de inzet van ervaringsdeskundigen een toegevoegde waarde in de zorg kan hebben.

Op basis van een vergelijking van ervaringen en projecten in Nederland en het buitenland, hebben ze gekeken op welke manieren ervaringsdeskundigen kunnen worden ingezet en hoe dat concreet vorm kan krijgen in Friesland. Ten slotte is onderzocht of er voldoende draagvlak is binnen het sociaal domein in Friesland om dit platform verder te ontwikkelen.

De belangrijkste inzichten uit dit onderzoek zijn samengevat in een factsheet. Neem hier een kijkje in de resultaten.

Factsheet onderzoek Op weg naar een Fries Platvorm Ervaringsdeskundigheid