Nieuws

Opbrengsten project “Samen de handen in een voor gezinnen met meervoudige en complexe problemen”

21-01-2022

In de periode tussen april 2019 en maart 2021 werkten Hogeschool Windesheim, NHL Stenden hogeschool, de HAN, Fontys, het UMCG, Stichting Alexander en het NJi samen aan het vertalen van de meest actuele ervarings-, praktijk- en wetenschappelijke kennis op het gebied van hulpverlening aan gezinnen met meervoudige en complexe problemen naar nieuwe vormen van (blended) onderwijs. De Kenniswerkplaats Jeugd Friesland was in een adviserende rol betrokken bij dit project. Belangrijkste doel van de te ontwikkelen onderwijsmaterialen was dat het bij zou dragen aan het “de reflectieve professional”. Tijdens het project zijn er werkkaarten, kennisclips, een serious game (SG) en een roadmap om deze onderwijsmaterialen te implementeren ontwikkeld. De werkkaarten en kennisclips kunnen ingezet worden ten behoeve van het creëren van een bepaalde kennisbasis en geven daarnaast inzicht in het proces van het vertalen van kennis naar vormen van onderwijs. De serious game leert (toekomstig) professionals vaardigheden aan als meervoudig alliëren, positioneren en engageren. Daarnaast speelt ook bewustwording en reflectie een belangrijke rol; waarom maak je de keuzes die je maakt?

MEER WETEN?

Bekijk de FACTSHEET waarin de onderwijsmaterialen kort toegelicht worden qua inhoud en gebruik binnen het onderwijs.

In de periode van 1 september 2021 tot augustus 2022 zullen de ontwikkelde onderwijsmaterialen verder verspreid, geborgd en geïmplementeerd worden. Mocht je n.a.v. deze toelichting meer informatie over willen of geïnteresseerd zijn in de onderwijsmaterialen, neem dan gerust contact op met de projectleider Els Evenboer (k.e.evenboer@windesheim.nl).