Nieuws

Peer School Support Project

15-07-2019

In drie verschillende Communities of Practice (CoP) is er de laatste periode gewerkt aan de doorontwikkeling van School Als Werkplaats (SAW).

In CoP 1  – Bekendheid, benaderbaarheid, zichtbaarheid – ligt de nadruk op aan de aanwezigheid van de SAW’er in de klas. Dit betekent meer aandacht voor SAW in de inwerkprogramma’s van nieuwe medewerkers en SAW in de introductieweken voor studenten. Daarnaast worden de bouwstenen van SAW besproken (wat moet je kunnen en wat maakt dat de één dat beter lukt dan de ander?).

In het kader van CoP 2 – Samenwerking docent/coach, SAW en student – zijn er koppels gemaakt tussen docent/coaches en SAW’ers. Om meer van elkaars werkwijze op te steken en na te gaan hoe ze nog beter kunnen samenwerken en afstemmen. Welke zaken rondom een student pakt de docent/coach zelf op en wanneer is het verstandig om een SAW’er in te schakelen? Docenten/coaches en SAW’ers geven aan deze samenwerking waardevol te vinden omdat ze elkaar makkelijker weten te vinden na deze exercitie.

In CoP 3 – Peer to peer begeleiding – zijn er koppels gevormd tussen zowel hbo- en mbo-studenten als tussen lis-studenten (mbo, Leerbedrijf Invloed Studenten) en SAW’ers voor de begeleiding van mbo-studenten bij leer- en planningsproblematiek. Hierin wordt o.a. verkend wat SAW doet, wat lis-studenten kunnen oppakken en in hoeverre er een samenwerking opgebouwd kan worden tussen Jimmy’s en LIS.

De opbrengsten vanuit de verschillende CoP’s worden op dit moment omgezet in concrete producten met daarin een plan gekoppeld hoe deze te borgen vanaf het nieuwe schooljaar.