Nieuws

Peer School Support Project kan van start

21-11-2016

ZonMw heeft de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland (AWTJF) een subsidie toegekend voor ‘Peer School Support Project: studenten verbeteren School als Werkplaats, de ondersteuning van jongeren met psychische problemen in het MBO’. Het ‘Peer School Support Project’ is voor leerlingen met psychische problemen op het MBO. Welke ondersteuning krijgen zij vanuit school? En hoe ervaren zij dat? Wat kan beter? Wat zou helpen om de hulpbehoefte beter en eerder te signaleren?

Deze vragen staan centraal in het project. Om ze te beantwoorden werken de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland, de regionale Werkplaats Sociaal Domein Friesland, School als Werkplaats, Friesland College en WELLZO Jongerenwerk samen. Met als doel om de ondersteuning en begeleiding van jongeren met psychische problemen te verbeteren en hun deelname op school en transitie naar werk te bevorderen. De projectleiding is in handen van het lectoraat Zorg voor Jeugd van NHL Hogeschool in samenwerking met Jeugdhulp Friesland.

In december 2016 gaat het project van start met een verkenning. Jongeren vertellen over hun ervaringen met de ondersteuning op school. Op basis daarvan worden nieuwe groepsactiviteiten en concrete tools voor en door jongeren ontworpen. De deelname aan en de opbrengsten van de groepsactiviteiten worden geëvalueerd. De jongeren adviseren betrokken professionals over concrete tools waarmee hun hulpbehoefte beter en eerder kan worden gesignaleerd.

Uiteindelijk worden de uitkomsten van het project en de opgedane kennis vertaald naar innovatieve en overdraagbare tools die goed bruikbaar zijn bij het tijdig en integraal ondersteunen van kwetsbare jongeren die in de opleiding (en hun thuissituatie) dreigen vast te lopen.