Nieuws

Peer School Support Project

08-04-2020

In het Peer School Support Project zijn de ervaringen van studenten van het ROC Friesland College met betrekking tot de psychosociale ondersteuning op school geïnventariseerd. Dit is gedaan door middel van participatief onderzoek. Het heeft geleid tot drie centrale thema’s waarop School als Werkplaats (SAW) in de loop van het project is doorontwikkeld.

  • Zichtbaarheid en bekendheid van ondersteuning op school – Op basis van de inventarisatie, de focusgroepen en de diepte-interviews kan geconcludeerd worden dat een aanzienlijk deel van de geraadpleegde studenten beperkt op de hoogte is van het ondersteuningsaanbod van school. Veel studenten geven aan dat, wanneer ze vastlopen op school of moeilijkheden thuis ervaren, de coach hun eerste aanspreekpunt is. Via de coach komt een gedeelte van de studenten vervolgens in contact met School als Werkplaats (SAW). Een veel kleiner gedeelte van de studenten heeft wel eens gehoord van SAW en weet ook een SAW’er op school te benoemen. Het zou volgens studenten, coaches, docenten en SAW’ers goed zijn om meer structurele aandacht te besteden aan de beschikbaarheid van SAW-ondersteuning, bijvoorbeeld in de coaching les.
  • Benaderbaarheid van de ondersteuning – Studenten geven aan dat ze het fijn zouden vinden als de SAW’er op een centrale plek (of lokaal) te vinden is. Dan weten ze gelijk of de SAW’er aanwezig is. In sommige gevallen geven studenten aan dat schaamte een rol speelt. Anderzijds geven studenten aan dat ze juist makkelijk op een SAW’er kunnen afstappen als hij/zij door de gang loopt of in de lessen aanwezig is. Studenten die ervaring hebben met SAW zijn over het algemeen positief over de ondersteuning die ze krijgen op school. Ze geven aan dat ze met al hun problemen terecht kunnen bij SAW. Deze mening wordt door de docenten en coaches gedeeld.
  • Peer-to-peer ondersteuning – Heeft een grote ontwikkeling doorgemaakt door de samenwerking tussen SAW en het Leerbedrijf Invloed Studenten (LIS) en het team Support our Students (SOS).

De doorontwikkeling van bovengenoemde activiteiten (in de rond de drie thema’s georganiseerde Communities of Practice) heeft geleid tot overdraagbare tools: factsheets, een stroomschema, een gespreksleidraad, de prototypes van een praktische waaier met de bouwstenen van de methodiek en een handelingskompas SAW.

De inzichten vanuit PSSP benutten we in het nieuwe project van de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Friesland rond het thema ‘Samenwerking onderwijs en zorg’. De opbrengsten worden inzichtelijk gemaakt en breed gedeeld via de kennis- en leeractiviteiten van de werkplaats.

Klik hier om de verschillende producten te bekijken en te downloaden.