Nieuws

Pizza ‘meet-up’ met jongeren bij Jimmy’s

19-11-2019

Op 12 november 2019 waren wij in gesprek met een groep jongeren bij Jimmy’s in Leeuwarden. We bespraken o.a. wat voor hen belangrijk is als zij in het jeugdhulpcircuit terecht komen en waar meer aandacht voor nodig is. Aan de hand van de persoonlijke ervaringen van jongeren werden thema’s besproken zoals wat zijn de problemen waar jongeren tegen aan lopen in de jeugdhulpverlening? In hoeverre sluit de ingezette hulp aan bij de vraag en behoefte van jongeren?

Het gesprek met jongeren heeft waardevolle inzichten opgeleverd, die de urgentie van het gezamenlijk investeren in de vernieuwing, in het leren en in het zichtbaar en meetbaar beter maken van de Friese jeugdhulp nader onderstrepen en onderbouwen.

De gepresenteerde inzichten zijn in verhalende vorm beschreven vanuit het perspectief van de jongeren. Klik hier om de samenvatting te lezen.