Nieuws

Podcast over Zorgtrajecten evalueren aan de ‘dialoogtafel’

09-12-2020

VONK Regionaal Leernetwerk Veilig Opgroeien heeft een nieuwe podcast over Zorgtrajecten evalueren aan de ‘dialoogtafel’: leer- en reflectiemethodiek voor de jeugdhulp praktijk’. 

In deze aflevering deelt de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland haar ervaringen met de dialoogtafelmethodiek: het binnen de werkplaats ontwikkeld instrument om gezamenlijk met jeugdigen, hun ouders/opvoeders en alle betrokken hulpverleners de hulpverlening te evalueren. Met als doel inzicht krijgen in de manier waarop de verschillende betrokkenen een hulpverleningstraject ervaren. Wat is goed gegaan (succesfactoren)? Waarom stagneerde de hulp (knelpunten)? En samen leren wat ervoor nodig is om jeugdigen en gezinnen beter passende hulp te bieden.

Wat is een dialoogtafel? Hoe krijgen de dialoogtafels vorm in de praktijk? Wat levert het op voor jeugdigen en gezinnen? En wat is de meerwaarde hiervan voor de (aankomende) professionals en organisaties? Hierover gaat het gesprek met Alona Labun (coördinator Kenniswerkplaats Jeugd Friesland en senior onderzoeker bij Jeugdhulp Friesland), Janneke Metselaar (lector Zorg voor Jeugd bij NHL Stenden Hogeschool) en Anja Holwerda (projectleider en senior onderzoeker Kenniswerkplaats Jeugd Friesland). De podcast wordt gepresenteerd door Suzanne Kuik (Hoofddocent Opleiding Social Work Hanzehogeschool en projectleider VONK).

Je kunt de podcast HIER beluisteren.

Nieuwsgierig geworden en wil je aan de slag met de dialoogtafels in jouw organisatie of gemeente? 

De dialoogtafels worden op dit moment aangeboden via het Regionaal Opleidingsplatform OPJeugd.

Voor meer informatie over de methodiek en de opbrengsten klik hier.

Voor meer informatie over de ervaringen van gebruikers lees het Praktijkverhaal ‘Deelnemers dialoogtafel aan het woord’ en bekijk de vlogs van de deelnemers: