Nieuws

Positieve ervaringen met de Dialoogtafel

22-05-2018

Ondertussen zijn er tien dialoogtafels gehouden en zit een aantal dialoogtafels in de pijplijn. De casuïstiek is aangeleverd door professionals in de wijk- en gebiedsteams, specialistische jeugdhulpaanbieders en door de jongerenwerkers. In deze factsheet wordt de casuïstiek gepresenteerd die tijdens de dialoogtafels wordt besproken op basis van leeftijd en geslacht, gezinssituaties, soort problematiek en besproken thema’s.

De deelnemers zijn positief over de opbrengsten. Jongeren en ouders voelen zich gehoord en hulpverleners krijgen nieuwe inzichten aangereikt. Zowel vanuit cliëntenperspectief als door hun collega-hulpverleners. In dit filmpje delen een jongere, een cliëntenvertegenwoordiger, een professional en een dialoogtafelvoorzitter hun ervaringen met de dialoogtafel.

Vier Friese gemeenten met diverse kenmerken nemen deel aan het dialoogtafelproject. In het kader van het project hebben we de organisatorische en beleidscontext, waarin de zorg voor jeugd plaatsvindt, in deze vier gemeenten geïnventariseerd. De uitvoering en de uitkomsten van de zorg worden beïnvloed door de beleidscontext en kan resulteren in (grote) onderlinge verschillen.

In een overzichtelijke factsheet geven we per gemeente een schets van de beleids- en organisatorische context en de veranderingen daarin. De in kaart gebrachte beleidsinformatie gebruiken we als achtergrond tijdens de dialoogtafels en bij het interpreteren van de uitkomsten. De inventarisatie laat zien dat de context waarin de jeugdhulp wordt uitgevoerd divers en behoorlijk aan verandering onderhevig is.