Nieuws

Praatplaat ‘De kracht van samenwerken met de mensen om je heen’

27-09-2023

Samenwerken met het sociaal netwerk van gezinnen is enorm belangrijk, maar hoe maak je een goede start met die samenwerking en wat kun je doen om het netwerk ook betrokken te houden tijdens de hulp?

Om professionals én gezinnen hierbij te ondersteunen hebben we, in co-creatie met jeugdigen, ouders, professionals en onderzoekers een praatplaat ontwikkeld: ‘De kracht van samenwerken met de mensen om je heen’.

De praatplaat biedt concrete handvatten en praktische tips om gelijkwaardige samenwerking met het gezin en de mensen om hun heen vorm te geven. Met deze praatplaat en bijbehorende reflectievragen kunnen professionals zowel in direct contact met gezinnen als tijdens intervisie-, supervisie-, coaching sessies of casuïstiekbesprekingen stilstaan bij vragen, zoals ‘Weet ik welke mensen bij dit gezin betrokken zijn?’, ‘Betrek ik de mensen om dit gezin heen bij de hulp?’, ‘Werk ik echt samen met het sociale netwerk in de hulp aan dit gezin?’ en ‘Voelt dit gezin en het sociale netwerk zich daadwerkelijk gehoord, begrepen en betrokken?’.

Deze praatplaat is ontwikkeld i.h.k.v. een ZonMw project door het Expertisecentrum Gezinnen met Meervoudige en Complexe Problemen/RuG, de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland, Windesheim Lectoraat Jeugd, Jimmy’s Leeuwarden, C4Youth, Stjoer en Zorgbelang Groningen.

MEER WETEN OF ZELF AAN DE SLAG?

De praatplaat en bijbehorende reflectievragen waar professionals direct mee aan de slag kunnen in hun dagelijks werk, zijn HIER te downloaden.

Heb je vragen, neem dan contact op met Loraine Visscher (projectleider vanuit het Expertisecentrum GMCP / RuG, l.visscher@rug.nl) of met Anja Holwerda (senior onderzoeker Kenniswerkplaats Jeugd Friesland, holwerda.a@jeugdhulpfriesland.nl).