Nieuws

Praatplaat ‘Passende hulp volgens jongeren’

13-05-2022

De Kenniswerkplaats Jeugd Friesland heeft in co-creatie met (ervaringsdeskundige) jeugdigen, ouders/opvoeders, jeugdprofessionals en onderzoekers de PRAATPLAAT ‘PASSENDE HULP VOLGENS JONGEREN’ ontwikkeld. Een praktische, toegankelijke tool die professionals helpt regelmatig op hun ervaringen in de samenwerking met jongeren en gezinnen te reflecteren en stil te staan bij de vragen:

  • Wat is het effect van mijn handelen op kind, jongere en gezin?
  • In hoeverre neem ik als hulpverlener de tijd om echt te luisteren en aan te sluiten bij wat jongere en gezin aangeven nodig te hebben?
  • Hoe ervaren jongere en ouder(s) dit?
  • Wat gaat al goed en wat kan nog beter?

WAAROM DEZE REFLECTIE TOOL?

Professionele reflectie is essentieel voor de kwaliteit van hulpverlening aan jeugdigen en gezinnen en het vergroten van vakmanschap. Professionals weten dat reflectie belangrijk is en helpt betekenis te geven aan en echt te leren van wat zij dagelijks zien, denken, doen en ervaren. Ondanks dat reflecteren bijdraagt aan het verbeteren van hulp aan jeugdigen en gezinnen, komt het in de waan van de dag vaak niet van de grond. Het is niet altijd even makkelijk om tijd vrij te maken voor reflectie. Tevens weten professionals soms niet zo goed hoe zij op een gestructureerde manier kunnen reflecteren en hoe zij reflectie een regelmatig terugkerende activiteit kunnen maken. De ontwikkelde tool / praatplaat helpt hierbij en ondersteunt professionals bij reflecteren op hun handelen om daarvan te leren en zich verder te ontwikkelen. Daarnaast helpt de tool om beter te luisteren naar jongeren en gezinnen en om beter aan te sluiten bij wat zij nodig hebben.

HOE KWAM DEZE REFLECTIE TOOL TOT STAND?

De praatplaat ‘Passende Hulp volgens jongeren’ is ontwikkeld naar aanleiding van een pizzabijeenkomst met jongeren bij Jimmy’s in Leeuwarden over wat zij belangrijk vinden als het gaat om ‘Samen beslissen over passende hulp’. Aan de hand van persoonlijke ervaringen van jongeren werd besproken wat hierin al goed gaat, wanneer voelen jongeren zich gehoord en serieus genomen. Jongeren noemen ook concrete (verbeter)punten waar hulpverleners op moeten letten. De aangereikte ervaringskennis gaf, naast wetenschappelijke en praktijkkennis, een uniek inzicht in wat werkt in de samenwerking met jongeren en gezinnen en in hoe de hulp passender, effectiever en efficiënter kan worden. De opgehaalde tijdens de pizza-bijeenkomst inzichten zijn verbeeld in de praatplaat, met veel dank aan Janneke de Boer van Kom tot de Kern.

HOE PAS JE DE PRAATPLAAT TOE?

De praatplaat ‘Passende Hulp volgens jongeren’ is toepasbaar zowel in direct contact met jeugdigen en gezinnen als tijdens intervisie-, supervisie-, coaching sessies of casuïstiekbesprekingen. Daarbij kun je jezelf of elkaar verschillende reflectievragen stellen. Dit levert waardevolle, nieuwe inzichten op. Zo blijven professionals leren en hun handelen verbeteren om betere hulp te bieden aan jeugdigen en gezinnen.

MEER WETEN OF ZELF AAN DE SLAG?
Bekijk HIER meer informatie over praatplaat ‘Passende Hulp volgens jongeren’ en daarbij behorende reflectievragen.

WE ZIJN BENIEUWD NAAR JULLIE ERVARINGEN!
Voor vragen en feedback neem contact op met Alona Labun, coördinator Kenniswerkplaats Jeugd Friesland via labun.a@jeugdhulpfriesland.nl.