Nieuws

Praktijkverhaal: “Aan de dialoogtafel: deelnemers aan het woord”

12-07-2018

Wij hebben een uniek instrument ontwikkeld om de kwaliteit van jeugdzorg te verbeteren, de zogenaamde dialoogtafelmethodiek. Tijdens een dialoogtafel, een gezamenlijk gesprek, reflecteren jeugdigen, ouders en hulpverleners op de zorg die de jongere in de periode daarvoor ontving.

In de afgelopen periode zijn 10 dialoogtafels gehouden. Hoe zien deze dialoogtafels er precies uit? Hoe hebben de deelnemers deze ervaren? Wat heeft het hun gebracht? Jongeren, een cliëntenvertegenwoordiger, een hulpverlener en een dialoogtafelvoorzitter vertellen over hun ervaringen in het praktijkverhaal. Het doel is echt leren van elkaar: hoe kunnen we de jeugdzorg een stukje beter maken?