Nieuws

Probleem- en krachtenanalyse met jongeren en opvoeders via online tool

21-09-2020

Professionals, jongeren en ouders/opvoeders ondersteunen bij de vraagverheldering en het maken van een probleem- en krachtenanalyse. Dat is het doel van de nieuwe online tool. Samen tot een gedeelde analyse komen van de problematiek, de risico- en beschermende factoren die een rol spelen in het gezin en in de context van het gezin. De sterke kanten van het gezin en de steun vanuit het informeel netwerk zijn daarin belangrijk. De tool helpt om de informatie overzichtelijk weer te geven en maakt de gezamenlijke besluitvorming over de doelen, de te ondernemen acties en in te zetten (vervolg)hulp makkelijker.

De online tool is gebaseerd op het 7-factorenmodel – één van de beschikbare methodieken voor het integraal redeneren in de jeugdhulp. De tool is ontwikkeld binnen de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland met behulp van een subsidie van ZonMw en in samenwerking met Bureau PEERS en Studio Van der Velde.

Bekijk hier de online tool, de aanvullende informatie en de beschikbare hulpmiddelen voor de toepassing in de praktijk.