Nieuws

Samen bouwen aan een betere samenwerking tussen onderwijs en zorg met behulp van dialoogtafels

19-12-2022

Met de kennisvouchers stimuleert ZonMw het gebruik van door de werkplaatsen ontwikkelde kennisproducten in beleid, praktijk en opleidingen. In het kader van de versterking van de samenwerking van onderwijs en (jeugd)zorg heeft een aantal onderwijsorganisaties samen met de gemeente Heerenveen een Kennisvoucher aangevraagd om de Dialoogtafelmethodiek (opbrengst van de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland, 2015-2020) toe te passen. In de afgelopen periode hebben we 3 casus-specifieke Dialoogtafels, zowel vanuit primair onderwijs (PO), voortgezet onderwijs (VO) als MBO, en 2 casus-overstijgende Dialoogtafels gehouden.

Belangrijke thema’s en inzichten die in deze Dialoogtafels aan bod kwamen zijn:

  • Het is een puzzel hoe de juiste expertise op het juiste moment kan worden ingezet. Enerzijds houden scholen leerlingen met een zorgvraag (met de beste intenties) lang vast voordat zorg wordt ingeschakeld, anderzijds zijn er lange wachttijden voor jeugdzorg, waardoor scholen gedwongen worden leerlingen lang vast te houden. Het is vooral van belang hierin meer samen op te trekken als onderwijs en zorg;
  • Informatieoverdracht tussen de verschillende scholen (PO naar VO naar MBO) is een terugkerend knelpunt, waardoor leerlingen op een nieuwe school weer opnieuw hun verhaal moeten doen;
  • Krapte op de arbeidsmarkt: nieuw aangetrokken onervaren leerkrachten beschikken wel over basisvaardigheden, maar hebben geen ruimte en vaardigheden voor extra zorg voor leerlingen, die dat nodig hebben;
  • Verwachtingenmanagement: wanneer is onderwijs ‘in the lead’ en wanneer is zorg ‘in the lead’? ‘In the lead’ zijn betekent niet dat leerlingen doorgeschoven worden, maar dat partijen gezamenlijk optrekken in de zorg voor een leerling.

Betrokken bij dit initiatief partijen zijn enthousiast over de dialoogtafel aanpak. De gehouden bijeenkomsten hebben geleid tot meer inzicht in de knelpunten in de samenwerking van onderwijs en (jeugd)zorg, meer begrip voor elkaars ervaringen en perspectief en het belang van elkaar tijdig te blijven opzoeken. Aan de hand van de uitkomsten en aanbevelingen uit de dialoogtafels wordt een plan van aanpak uitgewerkt voor het gezamenlijk realiseren van de nodige verbeteringen in de samenwerking.

MEER WETEN?

Bekijk HIER de factsheet waarin de belangrijkste bevindingen uit de 3 Dialoogtafels op een rij zijn gezet.

Voor meer informatie of vragen, neem contact op met Anja Holwerda, projectleider via holwerda.a@jeugdhulpfriesland.nl