Nieuws

Samen, leren, doen met het Bestuurlijk Adviesnetwerk

06-10-2022

Samen, leren, doen – hier maken we als Kenniswerkplaats Jeugd Friesland ons hard voor! Met (ervaringsdeskundige) jongeren en ouders, met uitvoerende professionals, met onderzoekers en studenten, met bestuurders en beleidsmakers. Op 6 oktober 2022 kwam het Bestuurlijk Adviesnetwerk van de Kenniswerkplaats voor de vijfde keer bij elkaar. Het was ontzettend fijn om elkaar weer live te ontmoeten!

We kijken terug op een mooie bijeenkomst met een prikkelende bijdrage van Sharon Stellaard (Kwartiermaker Veerkrachtig Jeugdbeleid, Lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg – Windesheim / coördinator Kenniswerkplaats Jeugd Flevoland) over haar promotieonderzoek naar de uitwerking van een halve eeuw aan hervormingen op de beleidsterreinen van jeugdzorg en passend onderwijs. Het promotieonderzoek van Sharon legt de bestuurlijke weerbarstigheid en de paradoxale patronen van verandering in het jeugdstelsel over de jaren heen bloot. Haar verhaal houdt ons de spiegel voor en zet tot reflectie en nadenken. N.a.v. de inzichten uit het onderzoek van Sharon is een boeiende discussie op gang gekomen over hoe we deze patronen kunnen doorbreken. Er zijn inspirerende praktijkvoorbeelden gedeeld en concrete ideeën uitgewisseld over de stappen die de bestuurders en beleidsmakers al morgen kunnen zetten om het patroon niet weer te herhalen en om het nu daadwerkelijk anders en beter te gaan doen.

VISUEEL VERSLAG
De belangrijkste bevindingen uit het promotieonderzoek van Sharon Stellaard en de highlights uit de discussie met de deelnemers zijn op een scherpe en krachtige manier weergegeven in een VISUEEL VERSLAG. Het bekijken en breed delen hiervan is zeker de moeite waard! Met veel dank aan Janneke de Boer van Kom tot de Kern.

MEER WETEN?
Bekijk HIER de presentatie van deze bijeenkomst van het Bestuurlijk Adviesnetwerk of neem contact op met Alona Labun, coördinator via labun.a@jeugdhulpfriesland.nl