Nieuws

Samen, leren, doen met het bestuurlijk adviesnetwerk

23-06-2021

Samen, leren, doen – hier maken we als Kenniswerkplaats Jeugd Friesland ons hard voor! Op 10 juni 2021 kwam het Bestuurlijk Adviesnetwerk van de Kenniswerkplaats voor de tweede keer online bij elkaar. De bijeenkomst stond in het teken van kennisdelen, reflecteren, het met en van elkaar leren en samen tot actie komen! We kijken terug op een boeiende uitwisseling tussen collega’s vanuit praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs.

Terugblik bijeenkomst
In het eerste deel van de bijeenkomst namen we een kijkje in de keuken van de drie inhoudelijke projecten: de actuele vraagstukken, de aanpak, de in gang gezette stappen, de eerste inzichten en de meerwaarde daarvan voor de dagelijkse praktijk.

In het tweede deel stond het thema integraal werken in de jeugdhulp centraal. Dr. Laura Nooteboom (Senior Onderzoeker en Psycholoog LUMC Curium / projectleider werkplaats SAMEN) nam ons mee in de inzichten uit haar promotieonderzoek naar de werkzame en belemmerende elementen van integraal werken, uitgevoerd binnen het project Gezin aan Zet (onderdeel van de collega werkplaats SAMEN).

Tenslotte hebben we gereflecteerd op de geleerde lessen en de eigen ervaringen van de deelnemers met het vormgeven van een integrale aanpak in hun dagelijkse praktijk. Wat werkt wel, en wat werkt niet? Wat hebben professionals, organisaties en beleidsmakers nodig om een integrale aanpak beter te laten slagen? Welke concrete stappen kunnen we morgen al gaan zetten?

Visueel verslag
De mooie discussies en de eye-openers die de middag ons bracht zijn op een creatieve en krachtige manier weergegeven in een visueel verslag. Het bekijken en breed delen hiervan is zeker de moeite waard! Met veel dank aan Janneke de Boer van Kom tot de Kern.

Meer weten?
Bekijk hier de presentatie van deze bijeenkomst van het Bestuurlijk Adviesnetwerk of neem contact op met Alona Labun, coördinator via labun.a@jeugdhulpfriesland.nl

Meer informatie over het promotieonderzoek van Laura Nooteboom?