Nieuws

Samen leren en verbeteren

19-12-2021

NIEUW LEERNETWERK VAN START! 

Praktijkervaringen en onderzoek laten elke keer opnieuw zien dat alliantie en samen beslissen met jeugdige en ouders over passende hulp geen vanzelfsprekendheid is. Alhoewel professionals zich bewust zijn van het belang van gezamenlijke besluitvorming met het gezin, ervaren jongeren en ouders vaak weinig ruimte voor eigen inbreng. Daarom is binnen het deelproject ‘Leren van Praktijkervaringen’ in het najaar een nieuw leernetwerk gestart rondom dit thema. Deelnemers vanuit wijk- en gebiedsteams, zorgaanbieders, Foar Fryske Bern en ervaringsdeskundige jeugdige en ouders wisselen kennis en ervaringen uit en reflecteren op eigen denken en handelen, wat daarin wel en niet werkt. De praktijkvraagstukken en oplossingen worden verkend met behulp van de methodiek van actieleren. Na elke leernetwerkbijeenkomst koppelen ze de opgedane inzichten en geleerde lessen terug binnen eigen organisaties. In de daaropvolgende bijeenkomsten reflecteren we op wat de uitwisseling met eigen collega’s heeft opgeleverd en wat dit betekent voor de stappen die we gaan zetten om steeds meer samen met jeugdige en ouders te beslissen over passende hulp.

Bekijk HIER de eerste opbrengsten!

IN GESPREK MET HET ADVIESTEAM 

Op 7 december jl. is het Adviesteam van het deelproject ‘Leren van praktijkervaringen’ bijeengeweest om te reflecteren op de uitkomsten van de Monitor Gemeentelijke toegang in Friesland (opgezet en uitgevoerd door Foar Fryske Bern) en de aanknopingspunten die deze uitkomsten bieden voor activiteiten van de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland. Een belangrijke conclusie is dat de Kenniswerkplaats een verbindende rol kan spelen tussen de verschillende initiatieven, die in de regio plaatsvinden en een plaats is waar partijen in de regio samen kunnen leren en verbeteren. Een overzicht van aanknopingspunten vind je HIER.

MEER WETEN?

Neem contact op met Anja Holwerda, projectleider via holwerda.a@jeugdhulpfriesland.nl