Nieuws

Samen leren van praktijkervaringen en anders doen

23-06-2021

Binnen het project en het daaraan gekoppeld leernetwerk ‘Leren van Praktijkervaringen’, zijn het afgelopen half jaar vier online bijeenkomsten gehouden. Deelnemers vanuit wijk- en gebiedsteams, zorgaanbieders, Foar Fryske Bern en ervaringsdeskundige jeugdige bogen zich over actuele thema’s.

Actuele thema’s

  • Wat is nodig om, samen met het gezin, een grondige problemen- en krachtenanalyse te maken?
  • Wat belemmert het krijgen van een samenhangend beeld van de situatie en het gezin? Welke methodieken kunnen hierbij helpen (o.a. het 7-factorenmodel, de krachtenwijzer en de viervensters) en wat zijn de mooie voorbeelden waar we van kunnen leren?
  • Aan welke knoppen kunnen we draaien om te zorgen dat jongere en ouders maar één keer hun verhaal hoeven te vertellen en voldoende ruimte krijgen om dit goed te doen?
  • Welke knoppen zijn het meest urgent? Welke stappen zijn nodig en haalbaar om de beoogde veranderingen in gang te zetten in de dagelijkse praktijk? Wat betekenen deze stappen voor het gezin, professional, gemeente, zorgaanbieder?

Methodiek van actieleren
De praktijkvraagstukken en oplossingen zijn verkend met behulp van de methodiek van actieleren. Hierbij is stil gestaan hoe de vraagstukken zijn ontstaan, wat de mogelijke verklaringen zijn die hier een rol in spelen, wat ervoor zorgt dat de vraagstukken blijven bestaan en welke veranderingen er nodig zijn. De deelnemers wisselen kennis en ervaringen uit en reflecteren op eigen denken en handelen, wat daarin wel en niet werkt. Na elke leernetwerk bijeenkomst vragen we de deelnemers om de opgedane inzichten en geleerde lessen terug te koppelen binnen hun teams. In de daarop volgende bijeenkomsten reflecteren we op wat de uitwisseling met eigen collega’s heeft opgeleverd en wat dit betekent voor de stappen die we willen zetten om de praktijkvraagstukken op te lossen.

Meer weten?
De opbrengsten van alle leernetwerk bijeenkomsten vind je hier.

Wil je ook meedoen?
Na de zomer starten we een nieuwe serie leernetwerkbijeenkomsten. Meld je aan bij Anja Holwerda, projectleider ‘Leren van praktijkervaringen’ via holwerda.a@jeugdhulpfriesland.nl.