Nieuws

Samenwerking Onderwijs & Zorg

23-06-2021

Het deelproject ‘Samenwerking onderwijs en zorg’ is gericht op vragen als: Wat is nodig om te zorgen dat onderwijs- en zorgorganisaties en professionals beter samenwerken? Wat kunnen we met elkaar leren van bestaande praktijkvoorbeelden? Welke oplossingen voor belemmeringen kunnen we ontwikkelen en implementeren in de praktijk?

“Stoppen met hokjes denken, niet zaken over de schutting gooien”
Sinds het voorjaar is het leernetwerk ‘Samenwerking onderwijs en zorg’ in twee subgroepen aan de slag gegaan met ervaringen met schoolverzuim ten tijde van de lockdown en de thematiek van passend leergedrag in een school voor voortgezet onderwijs. Met behulp van design based research methoden wordt in het leernetwerk aan het gezamenlijk actieleren actief handen en voeten gegeven. In online werksessies worden beide thema’s verder verkend. Dit resulteert in bruikbare visuele weergaves van het systeem van betrokkenen, de kwaliteit van de relaties tussen actoren en onderliggende vraagstukken.

Door de multidisciplinaire samenstelling van het leernetwerk wordt ieders nieuwsgierigheid opgewekt. Er komen levendige gesprekken op gang bijvoorbeeld over wat zich in de dagelijkse praktijk van de ander afspeelt, maar ook over wat met een bepaald begrip bedoeld wordt. De opbrengst van de werksessies wordt vervolgens breed gedeeld met ieders ‘achterban’. Na de zomer verbreden we het leernetwerk met de inbreng van jeugdigen.

Wil je ook meedoen?
Voor verdere vragen over dit project en aanmelding voor het leernetwerk neem contact op met Janneke Metselaar, projectleider ‘Samenwerking onderwijs en zorg’ via janneke.metselaar@nhlstenden.com.