Nieuws

Symposium Preventie in het Jeugddomein

06-06-2019

Op 25 juni 2019 organiseren wij samen met de opleiding Pedagogiek en het lectoraat Zorg voor Jeugd van NHL Stenden Hogeschool het symposium Preventie in het Jeugddomein: samen Reflecteren en leren.

Tijdens dit symposium belichten we het thema pedagogische preventie vanuit de invalshoek van reflecteren en leren. In een workshopronde, posterpresentaties en een lezing informeren we je over verschillende thema’s. Een gevarieerd programma dat voor een groot deel verzorgd wordt door zowel vierdejaars studenten uit de afstudeerfase en de minor Ontwikkelingsstimulering en Opvoedingsondersteuning, als professionals die werkzaam zijn in de jeugdhulp.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden voor het symposium.