Nieuws

Terugblik Conferentie “Kleinschaligheid: werk in uitvoering”

13-07-2023

Op donderdag 15 juni vond de Conferentie “Kleinschaligheid: werk in uitvoering” plaats. De conferentie werd georganiseerd door het Consortium Kleinschaligheid in de Jeugdhulp samen met de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland, Academische Werkplaats Risico Jeugd, ExpEx, Jeugdzorg Nederland, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om kennis uit te wisselen en in gesprek te gaan over kleinschaligheid.

Het doel van kleinschalig werken: liefdevolle zorg voor elke jongere, zo thuis mogelijk met zorg en onderwijs op maat. Maar hoe geef je dit vorm in de dagelijkse praktijk?

De Conferentie werd afgetrapt met een aangrijpende spoken word van ervaringsdeskundigen Jason Bhugwandass en Mohini Awadhpersad. Vervolgens deelde Teun Toebes zijn inspirerende boodschap waarmee hij de parallellen tussen de gesloten ouderenzorg en de residentiele jeugdhulp schetste. Hij leerde ons dat liefdevolle zorg ook zit in iets ogenschijnlijks kleins als het hebben van echte of plastic planten. Tevens werd door Eva Mulder, Loraine Visscher en Annemiek Harder verteld wat we al weten vanuit onderzoek naar kleinschaligheid, welke uitdagingen en vragen er nog liggen en hoe wij deze samen gaan aanpakken.

Onder leiding van de dagvoorzitters Arne Popma en Carlijn Hoogeveen volgde een discussie met een panel bestaande uit Maarten van Ooijen (VWS), Bas Timman (namens de jeugdzorginstellingen), Ingrid Hoogstrate (VNG), Inge Vossenaar (OC&W), Mohini Awadhpersad (ExpEx) en Annemiek Harder (Consortium Kleinschaligheid in de jeugdhulp). We zagen en hoorden pijn en emotie bij jongeren én professionals. Duidelijk kwam naar voren dat om samen te kunnen werken aan betere jeugdhulp, het nodig is om de pijn uit het verleden te erkennen. De kunst is om – ondanks deze pijn – met elkaar in verbinding te blijven, het gesprek te blijven voeren en samen te werken aan jeugdhulp die elke dag een beetje beter wordt.

Na de lunch werden kennis, ideeën, ervaringen en oplossingsrichtingen uitgewisseld tijdens inhoudelijke werksessies. De conferentie werd afgesloten door ervaringsdeskundige reporters van ExpEx die reflecteerden op de dag en een ontroerend optreden door Carlijn Hoogeveen met het nummer ‘Fluisteren’.

Een paar belangrijke inzichten:
💡 Kleinschalig werken is een middel om een doel te bereiken: liefdevolle zorg voor elk kind in de jeugdhulp.
💡 Werken aan betere jeugdhulp in de toekomst gaat hand in hand met het erkennen van wat er fout ging in het verleden.
💡 Liefdevolle zorg zit soms in kleine dingen: echte (i.p.v. plastic) planten, drinken uit hetzelfde type kopjes. En ook in grote dingen: er echt zijn en aandacht hebben voor de ander, contact van mens tot mens en luisteren, ook als de ander slechts kan fluisteren.
💡 Liefdevolle zorg is nodig voor jongeren, maar is net zo goed nodig voor de medewerkers die liefdevolle zorg bieden.

De komende vijf jaar gaan praktijk, wetenschap, beleid en ervaringsdeskundigen in het Consortium Kleinschaligheid aan de slag met deze en andere inzichten.

MEER WETEN?