Nieuws

Terugblik eerste bijeenkomst Bestuurlijk Adviesnetwerk 19 november 2020

30-11-2020

Op 19 november 2020 werd de eerste bijeenkomst van het Bestuurlijk Adviesnetwerk van de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland gehouden. Deze keer volledig digitaal. Met ruim 40 collega’s vanuit praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs waren de samenwerkingspartners deze middag goed vertegenwoordigd. We kijken terug op een zeer geslaagde en inspirerende bijeenkomst.

In het eerste deel gaven we een kijkje in de keuken van de drie inhoudelijke projecten van de Kenniswerkplaats: de actuele vraagstukken, de aanpak, de in gang gezette stappen en de eerste ervaringen.

Vervolgens was het de beurt aan gastspreker Peter Verschuren, jeugdwethouder van gemeente Midden-Groningen. De wethouder nam ons mee in een inspirerend verhaal over de lessen, die hij leerde toen hij met o.a. jongeren en ouders, jeugdhulpverleners, beleidsmedewerkers, leerkrachten, huisartsen in gesprek ging over hun ervaringen met jeugdhulp en hun visie op de toekomst van de jeugdzorg. In dialoog met deze diverse stakeholders probeerde Peter Verschuren als verantwoordelijk wethouder te achterhalen waarom zoveel jongeren jeugdhulp krijgen. Waarom steeds zwaardere hulp ingezet wordt en waarom het niet lukt de kosten in bedwang te houden. Het verhaal van Peter Verschuren bracht een mooie uitwisseling met de deelnemers op gang over de mogelijke oplossingsrichtingen voor deze actuele maatschappelijke worsteling: greep krijgen op de jeugdzorg. De opgedane inzichten en geleerde lessen heeft Peter Verschuren beschreven in het boek “Worstelen met geboeide handen. Hoe de gemeente greep zoekt op de jeugdzorg” (ISBN 9789054523833).

Tenslotte stonden we stil bij de rol van het Bestuurlijk Adviesnetwerk binnen de Kenniswerkplaats. We discussieerden o.a. over het belang van het ‘niet-weten’ omarmen en van ruimte bieden aan de experimenten in de praktijk en het leer- en veranderproces. 89% van de deelnemers gaf aan om actief en gelijkwaardig mee te doen aan de activiteiten van de Kenniswerkplaats. De aanwezige collega’s hebben zich ook ter plekke verbonden aan een of meerdere inhoudelijke projecten.

VISUEEL VERSLAG EN PRESENTATIE

De inspirerende verhalen en discussies die de middag ons bracht zijn op een creatieve, krachtige en overzichtelijke manier door Janneke de Boer (Kom tot de Kern) weergegeven in een visueel verslag van de bijeenkomst. Het bekijken hiervan is zeker de moeite waard!

Hier vinden jullie de Powerpoint presentatie terug die tijdens de bijeenkomst gebruikt was, aangevuld o.a. met de uitkomsten van de uitgezette poll vragen.