Nieuws

Tools voor het toepassen van werkzame elementen in de hulp aan gezinnen met zware opvoedproblemen en multiproblematiek

28-02-2024

Van 2016 tot 2020 heeft het consortium Zware Opvoedproblemen en Gezinnen met Meervoudige en Complexe Problemen (ZOP&GMCP) onderzoek gedaan naar werkzame elementen in de hulp aan deze gezinnen. Dit onderzoek heeft waardevolle kennis opgeleverd. Echter, worstelden professionals met de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk. In een recent afgerond ZonMw VIMP-project hebben het Expertisecentrum voor GMCP, de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland, Windesheim lectoraat Jeugd, C4Youth, Stjoer, Jimmy’s Leeuwarden, Community Support en Zorgbelang Groningen samen met ervaringsdeskundige jongeren, ouders en professionals de opgedane kennis m.b.t. de elementen ‘samenwerken met het sociaal netwerk van gezinnen’ en ‘samenwerken met jeugdigen’ vertaald naar praktische handvaten en tools voor professionals.

ONTWIKKELDE EINDPRODUCTEN EN TOOLS

Het project heeft de volgende eindproducten en tools opgeleverd:

Workshops

 • Workshop over het samenwerken met het sociaal netwerk van gezinnen
 • Workshop over samenwerken met jeugdigen in gezinnen

Praatplaat

 • Praatplaat met concrete handvaten en praktische tips voor professionals om gelijkwaardige samenwerking met het gezin en de mensen om hun heen vorm te geven

Factsheets

 • Factsheet met tips & tricks van jongeren over samenwerken met het sociaal netwerk
 • Factsheet met tips & tricks van ouders over samenwerken met het sociaal netwerk
 • Factsheet met tips & tricks van jongeren over samenwerken met jeugdigen
 • Factsheet met tips & tricks van ouders over samenwerken met jeugdigen

Kennisclips

 • Kennisclip over het maken van een goede start van de samenwerking met het sociaal netwerk
 • Kennisclip over het onderhouden van een goede samenwerking met het sociaal netwerk
 • Kennisclip over het aangaan van een goede samenwerkingsrelatie met jeugdigen
 • Kennisclip over het maken van een analyse, plan en evaluatie met jeugdigen

Reflectiekaarten

 • Reflectiekaarten waarmee professionals kunnen reflecteren op de werkzame elementen in de hulp aan ZOP&GMCP. Bij interesse voor deze reflectiekaarten kan contact worden opgenomen met Loraine Visscher (visscher@rug.nl).

GELEERDE LESSEN

We kijken terug op een waardevol en leerzaam project met mooie eindproducten als resultaat. Mede op basis van onze ervaringen in dit project delen we graag een aantal geleerde lessen:

 1. Maak bij het vertalen van kennis naar praktische hulpmiddelen voor professionals gebruik van bestaande kennis, aangevuld met praktijk- en ervaringskennis. Zo wordt het wiel niet opnieuw uitgevonden en sluiten de eindproducten en tools beter aan bij wensen en behoeften van jongeren, ouders en professionals;
 2. Werk in de ontwikkeling van workshops samen met een trainer die expert is op het thema en ook praktijkervaring heeft. Dit helpt om professionals te bereiken en deze persoon kan zich beter inleven in de professionals;
 3. Zet in op verbinding en het gezamenlijk optrekken met relevante partners en bestaande (kennis)netwerken. Zo kunnen krachten en expertise in de opzet, uitvoering, verspreiding en borging van opbrengsten gebundeld worden.
 4. Heb aandacht voor de mate waarin organisaties hun professionals faciliteren in tijd en ruimte om gebruik te maken van ontwikkelde eindproducten en tools. Dit vergroot de kans op een succesvolle implementatie in de praktijk.

VRAGEN OF MEER WETEN?

Heb je vragen of wil je meer weten over dit project en/of de ontwikkelde eindproducten en tools? Neem dan contact op met Loraine Visscher, via l.visscher@rug.nl