Voorbeeld casus

Voorbeeld casus

Korte omschrijving fictieve casus m.b.t. problematisch school weigeren

Jongere, 13 jaar, woont met haar vier jaar jongere broertje bij haar ouders. Zij volgt het 1e jaar middelbaar onderwijs (havo/vwo). Ze verzuimt sinds een half jaar 2 tot 3 dagen in de week school. In het primair onderwijs toonde ze soms wel tegenzin om naar school te gaan, maar toen was er geen schooluitval. Sinds de overgang naar de brugklas zijn de problemen steeds erger geworden. Jongere vindt het risico op onverwachte toetsen het vervelendst aan school. Ze maakt zeer grondig en daarom tot laat in de avond huiswerk. Ze heeft het idee dat het nooit ‘af’ genoeg is als ze gaat slapen. Jongere ontwaakt ‘s ochtends niet uit zichzelf of door de wekker. Haar ouders maken haar wakker, maar als jongere zich ziek voelt (erg moe en misselijk), kleedt ze zich niet aan en gaat ze niet naar school. Er zijn forse escalaties als ouders haar naar school proberen te krijgen. De ouders raken uitgeput. Jongere loopt een steeds grotere leerachterstand op.

Jongere slaapt slecht en is vooral in de ochtend misselijk. Soms gaat ze alleen in de middag naar school omdat ze zich dan beter voelt. De klachten van misselijkheid kunnen zich eveneens op school voordoen; de vakken waarbij die klachten voorkomen, wisselen. Medisch onderzoek heeft geen somatische verklaring opgeleverd voor de misselijkheid en vermoeidheid. Thuis is jongere snel geïrriteerd, hangerig en maakt vaak een weinig vitale indruk.

De gevolgschade is dat ze een grote achterstand heeft opgelopen die in het huidige schooljaar al bijna niet meer kan worden ingehaald. Door het schoolverzuim heeft jongere al een aantal belangrijke toetsen gemist en staan er rapportcijfers open omdat sommige toets gegevens ontbreken. Ze mist ook de dagelijkse contacten met leeftijdgenoten. Bovendien heeft ze door het thuisblijven meer tijd om te tobben en te piekeren. Ze heeft ook minder afleiding die de aandacht van haar lichamelijke klachten kunnen weghalen.

Samen met jongere en haar ouders is een verklarende analyse gemaakt gebaseerd op de 7-factorenmodel (zie ingevuld voorbeeldformat). Op grond van de analyse zijn doelen en een plan van aanpak geformuleerd.