Uitleg en toepassing

Hoe gebruik je de levenslijn tool?

De levenslijn tool is niet bedoeld ter vervanging van het gesprek maar ter ondersteuning van professional bij het ordenen en samenvatten van informatie naar aanleiding van het gesprek. We adviseren dan ook om deze digitale tool niet tijdens het gesprek met jeugdige en gezin in te vullen, omdat dan het risico bestaat dat het digitale scherm afleidt en dat de focus op het formulier en niet op het gesprek zelf komt te liggen. In een gesprek met jeugdige en gezin gaat het om oprechte aandacht en interesse voor hun verhaal en ervaringen en niet om de nog in te vullen lege velden van de tool. Je kunt het formulier met de hulpvragen wel downloaden en er tijdens het gesprek gebruik van maken ter ondersteuning bij het maken van de levenslijn.

Zet de levenslijn tool na het gesprek in om een samenvattend en visueel overzicht te creƫren van de opgehaalde inzichten. Je kunt het ingevuld formulier delen met de jeugdige en het gezin en tijdens het volgend gesprek, zo nodig, bijstellen en nader aanvullen. Het delen van het samenvattend levenslijn overzicht met de andere betrokken bij het gezin professionals draagt bij aan een gezamenlijk en gedeeld beeld van levens- en hulpverleningsgeschiedenis van jeugdige en zijn of haar gezin. Dit kan helpen om samen sneller tot de kern te komen en om concrete stappen te zetten die echt het verschil maken.

Start de levenslijn tool

Hulpvragen downloaden