Reflectie tools

Reflectie tools

Professionele reflectie is essentieel voor de kwaliteit van hulpverlening aan jeugdigen en gezinnen en het vergroten van vakmanschap. Reflectie helpt professionals om aan de hand van een gestructureerde werkwijze betekenis te geven aan hun ervaringen en hiervan te leren. Hulpverleners staan open voor reflectie en ook weten dat dit belangrijk is. In de waan van de dag komt het er echter toch vaak niet van de grond. Professionals vergeten tijd te nemen om te reflecteren op wat ze dagelijks doen en ervaren en hier betekenis aan te geven, ook in hun relatie tot kinderen, jongeren en ouders.

De Kenniswerkplaats Jeugd Friesland ontwikkelt daarom diverse reflectie tools die professionals helpen om regelmatig stil te staan bij vragen als ‘Wat gaat goed en wat kan beter?’, ‘Waar kan of wil ik nog in groeien en wat heb ik daarvoor nodig’, ‘Wat is het effect van mijn handelen op kind, jongere en gezin?’, ‘In hoeverre ben ik mij bewust van mijn eigen gedachten en gevoelens en de invloed daarvan op de hulp die ik bied?’. De reflectie tools sluiten goed aan bij de dagelijkse jeugdhulp praktijk en zijn toepasbaar zowel in direct contact met jeugdigen en gezinnen als tijdens intervisie-, supervisie-, coaching sessies of casuïstiekbesprekingen. Door (samen) te reflecteren op concrete ervaringen en situaties, deze bespreekbaar te maken, hieraan inzichten vanuit richtlijnen, literatuur, collega’s, (ervaringsdeskundige) jeugdigen en ouders/opvoeders te verbinden, krijgen (toekomstige) professionals meer zicht op hun kwaliteiten, ontwikkelpunten, als ook concrete stappen die ze kunnen zetten om hun professionaliteit te vergroten.

De reflectie tools zijn ontwikkeld in co-creatie met (ervaringsdeskundige) jeugdigen, ouders/opvoeders, jeugdprofessionals, studenten en onderzoekers.