Praatplaat het verschil maken

Praatplaat Het verschil maken voor gezinnen met meervoudige en complexe problemen

De praatplaat ‘Het verschil maken voor gezinnen met meervoudige en complexe problemen’ ondersteunt professionals bij het reflecteren op de cruciale aspecten van hun denken en handelen waarmee ze als professional echt het verschil kunnen maken voor jeugdigen en gezinnen. Om zowel tijdens intervisie-, supervisie-, coaching sessies of casuïstiekbesprekingen als in direct contact met jongeren en gezinnen stil te staan bij de vragen ‘In hoeverre investeer ik als hulpverlener in relaties met jongeren, ouder(s) en andere collega’s?’,  ‘In hoeverre handel ik vanuit verbinding?’ en ‘Hoe ervaren jongere, ouder(s) en collega’s dit?’. De opgedane inzichten over wat ze al kunnen en doen en waarin ze nog willen groeien helpen professionals om hun vakmanschap te vergroten.

Deze praatplaat is ontwikkeld naar aanleiding van een webinar met Mariska van der Steege (orthopedagoog, organisatie adviseur en ontwikkelaar van de richtlijn ‘Gezinnen met meervoudige en complexe problemen’). Tijdens het webinar is stil gestaan bij wat het eigenlijk betekent een professional te zijn en wat het werken met gezinnen met meervoudige en complexe problemen van een professional vraagt. Aan de hand van kennis uit onderzoek en praktijk is ingegaan op een aantal cruciale aspecten waarmee professionals echt het verschil kunnen maken voor gezinnen met meervoudige en complexe problemen. De opgehaalde inzichten zijn verbeeld in een praatplaat – een toegankelijke tool die professionals helpt op hun ervaringen en handelen te reflecteren om zich verder te ontwikkelen en om het verschil te maken in de samenwerking met en rondom jeugdigen en gezinnen.

Reflectievragen bij de praatplaat ‘Het verschil maken voor gezinnen met meervoudige en complexe problemen’

In gesprek met jongeren en/of ouders:

 • Als je kijkt naar deze praatplaat, welke van de genoemde elementen herken je in de hulp die je nu krijgt? Wat gaat al goed?
 • Welke elementen missen nu nog volgens jou, maar zou je wel graag terug willen zien? Wat kan volgens jou beter en waarom?
 • In hoeverre ervaar je ruimte om je eigen wensen en vragen in te brengen? Wat heb je hiervoor nodig?

In gesprek met professionals: casuïstiekoverleg, intervisie, supervisie en coaching:

 • Welke van de genoemde elementen herken je in deze specifieke casus?
 • Wat lukt volgens jou al goed? Kun je concrete voorbeelden geven van hoe dit er in de praktijk uit ziet?
 • Waar is ruimte voor groei? Welke elementen komen nog onvoldoende uit de verf en waarom (wat zijn mogelijke verklaringen)?
 • Hoe ga je deze elementen meer aandacht geven in het contact met jeugdige en gezin en/of in het contact met collega’s? Wat heb je hiervoor nodig?
 • Wanneer ben je tevreden?

Zelfreflectie – in gesprek met jezelf:

 • Als je kijkt naar de genoemde elementen: waar sta je nu? Wat gaat al goed?
 • Waarin wil je nog groeien? Welke verandering is hiervoor nodig in je gedachten, gevoelens, intenties?
 • Wat heb je geleerd over jezelf en je kwaliteiten?
 • Hoe ga je deze (meer) inzetten?
 • Wat heb je geleerd over jezelf en je ontwikkelpunten?
 • Hoe ga je daaraan werken?
 • Welke concrete stap ga je zetten? Wat heb je hiervoor nodig?

Meer weten?

Bekijk HIER de opname van het webinar met Mariska van der Steege.

Download HIER de presentatie van Mariska van der Steege.