Praatplaat passende hulp

Praatplaat passende hulp

De praatplaat ‘Passende Hulp volgens jongeren’ helpt professionals om regelmatig op hun ervaringen in de samenwerking met jongeren en gezinnen te reflecteren. Om zowel tijdens intervisie-, supervisie-, coaching sessies of casuïstiekbesprekingen als in direct contact met jongeren en gezinnen stil te staan bij de vragen ‘In hoeverre neem ik als hulpverlener de tijd om echt te luisteren en aan te sluiten bij wat jongere en gezin aangeven nodig te hebben?’ en ‘Hoe ervaren jongere en ouder(s) dit?’. De opgedane inzichten helpen professionals om hun vakmanschap te vergroten.

Deze praatplaat is ontwikkeld naar aanleiding van een pizzabijeenkomst met jongeren bij Jimmy’s in Leeuwarden over wat zij belangrijk vinden als het gaat om ‘Samen beslissen over passende hulp’. Aan de hand van persoonlijke ervaringen van jongeren werd besproken wat hierin al goed gaat, wanneer voelen jongeren zich gehoord en serieus genomen. Jongeren noemen ook concrete (verbeter)punten waar hulpverleners op moeten letten. De aangereikte ervaringskennis geeft, naast wetenschappelijke en praktijkkennis, een uniek inzicht in wat werkt in de samenwerking met jongeren en gezinnen en in hoe de hulp passender, effectiever en efficiënter kan worden. De opgehaalde inzichten zijn verbeeld in een praatplaat – een toegankelijke tool die professionals helpt op hun ervaringen en handelen te reflecteren om zich verder te ontwikkelen, om beter te luisteren naar jongeren en gezinnen, en om beter aan te sluiten bij wat zij nodig hebben.

Reflectievragen bij de praatplaat ‘Passende Hulp volgens jongeren’

In gesprek met jongeren en/of ouders:

 • Als je kijkt naar deze praatplaat, welke van de genoemde elementen herken je in de hulp die je nu krijgt? Wat gaat al goed?
 • Welke elementen missen nu nog volgens jou, maar zou je wel graag terug willen zien? Wat kan volgens jou beter en waarom?
 • In hoeverre ervaar je ruimte om je eigen wensen en vragen in te brengen? Wat heb je hiervoor nodig?

In gesprek met professionals: casuïstiekoverleg, intervisie, supervisie en coaching:

 • Welke van de genoemde elementen herken je in deze specifieke casus?
 • Wat lukt volgens jou al goed? Kun je concrete voorbeelden geven van hoe dit er in de praktijk uit ziet?
 • Waar is ruimte voor groei? Welke elementen komen nog onvoldoende uit de verf en waarom (wat zijn mogelijke verklaringen)?
 • Hoe ga je deze elementen meer aandacht geven in het contact met jeugdige en gezin? Wat heb je hiervoor nodig?
 • Wanneer ben je tevreden?

Zelfreflectie – in gesprek met jezelf:

 • Als je kijkt naar de genoemde elementen: waar sta je nu? Wat gaat al goed?
 • Waarin wil je nog groeien? Welke verandering is hiervoor nodig in je gedachten, gevoelens, intenties?
 • Wat heb je geleerd over jezelf en je kwaliteiten?
 • Hoe ga je deze (meer) inzetten?
 • Wat heb je geleerd over jezelf en je ontwikkelpunten?
 • Hoe ga je daaraan werken?
 • Welke concrete stap ga je zetten? Wat heb je hiervoor nodig?

Meer weten?