Nieuws

Twee webinars in samenwerking met Expertisecentrum gezinnen met meervoudige en complexe problemen

17-02-2021

Per 1 februari is het Expertisecentrum gezinnen met meervoudige en complexe problemen bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen geopend. Het Expertisecentrum is gespecialiseerd in onderzoek, onderwijs, advies en netwerk met betrekking tot de meest kwetsbare gezinnen. De hoofddoelstelling is het genereren, bundelen, verspreiden en implementeren van wetenschappelijke en praktijkkennis, het opleiden van professionals, en het samenbrengen van mensen en projecten.

Twee experts in het veld, Daniëlle Jansen en Jana Knot-Dickscheit, trekkers van het expertisecentrum en adviseurs van het Maatwerkproject van de Kenniswerkplaats, verzorgen allebei een online webinar. Samen met hun collega’s Loraine Visscher en Marieke Boelhouwer delen ze de meest recente inzichten betreffende hulp aan gezinnen met meervoudige en complexe problemen.

Webinar ‘Gezinnen met meervoudige en complexe problemen’
Op dinsdag 16 maart van 16:00 uur – 17:00 uur verzorgen Daniëlle Jansen en Lorraine Visscher het webinar ‘Gezinnen met meervoudige en complexe problemen’.

De volgende vragen staan tijdens dit webinar centraal:
• Hoe kunnen jeugdigen en gezinnen met meervoudige en complexe problemen het beste geholpen worden?
• Hoe krijg je meer inzicht in het overall functioneren van de brede zorg voor jeugd en wat is het belang daarvan?
• Hoe kunnen we deze kennis benutten om echt het verschil te maken voor kwetsbare gezinnen?

Daniëlle Jansen is socioloog en expert op het gebied van hulp bij gezinnen met meervoudige en complexe problemen, organisatie en evaluatie van zorg. Ze is werkzaam als universitair docent bij de Rijksuniversiteit Groningen (Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen) en bij Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG, Faculteit Medische Wetenschappen).
Loraine Visscher is als promovendus verbonden aan het UMCG (Faculteit Medische Wetenschappen) en betrokken bij het onderzoek naar werkzame elementen in de zorg voor kwetsbare gezinnen en de implementatie van deze elementen in de praktijk.

Voor meer informatie over het webinar, bekijk de uitnodiging.

Webinar ‘Samenwerking met en bij gezinnen met meervoudige en complexe problemen’
Op woensdag 21 april van 16:00– 17:00 uur verzorgen Jana Knot-Dickscheit en Marieke Boelhouwer het webinar ‘Samenwerking met en bij gezinnen met meervoudige en complexe problemen’.

Dit webinar gaat over de volgende thema’s:
• Hoe zorg je ervoor dat samenwerken met en in gezinnen met meervoudige en complexe gezinnen lukt? Wat is belangrijk in deze samenwerking?
• Wat zijn knelpunten en waar lopen hulpverleners tegenaan?
• Wat kan jou als professional ondersteunen om deze samenwerking goed vorm te geven?

Jana Knot-Dickscheit is orthopedagoog, cognitief gedragstherapeut VGCT® en GZ-psycholoog. Zij is werkzaam bij Molendrift en als Universitair Hoofddocent bij de Rijksuniversiteit Groningen, Basiseenheid Orthopedagogiek: Gedrag, Opvoeding en Kinderrechten. Marieke Boelhouwer is werkzaam bij Molendrift als productontwikkelaar/onderzoeker en als behandelaar in de Specialistische- en de Basis GGZ. Ze is betrokken bij de ontwikkeling van online platforms zoals Samen1Plan en Bereslim.

Voor meer informatie over het webinar, bekijk de uitnodiging.

Bent u er ook bij?
Aanmelden kan nu al via het aanmeldformulier. We zorgen dat u enkele dagen van tevoren een link ontvangt. We hopen u tijdens één van deze online Webinars te mogen ontmoeten.