Nieuws

25 dialoogtafels gehaald!

11-07-2019

In de afgelopen periode kregen we veel aanmeldingen voor de dialoogtafels. Er zijn tot nog toe maar liefst 25 casus-specifieke dialoogtafels gehouden. In 18 reguliere dialoogtafels bespraken cliënten samen met professionals hun specifieke hulpverleningstrajecten. Daarnaast is een alternatieve dialoogtafelvariant ingezet als instrument voor de evaluatie van de samenwerking tussen twee jeugdzorginstellingen. Ten slotte hielden we 3 alternatieve dialoogtafels om het functioneren van de Structuur Plus groepen van een SBO te evalueren.

Bij de alternatieve dialoogtafelvariant werden de ervaringen van ouders door middel van interviews geïnventariseerd aan de hand van de door de organisaties ingebrachte evaluatievraagstukken. Met toestemming van ouders werden de ervaringen ingebracht in een dialoogtafel met betrokken hulpverleners en collega’s. Met een specifieke casus als uitgangspunt hebben de deelnemers vervolgens gereflecteerd op de benoemde ervaringen van ouders en op eigen ervaringen. Zowel in de besproken casus als ook in andere hulp- of ondersteuningstrajecten. Vragen die werden gesteld zijn wat gaat er goed en wat kan nog beter? Wat maakt dat het traject soepel loopt of juist stagneert (positieve en belemmerende factoren)? Wat zijn de aanbevelingen rondom de besproken thema’s?

De belangrijkste inzichten vanuit de gehouden dialoogtafels worden, zowel per casus als overkoepelend, visueel weergegeven in onderstaande profielen.

Houd onze website goed in de gaten! De komende periode zullen we regelmatig nieuwe resultaten in een vorm van uitgewerkte dialoogtafelprofielen plaatsen.

De infographic ‘Aan de slag met de dialoogtafel’ is vernieuwd! Hierin ziet u in één oogopslag wat de unieke kenmerken van de dialoogtafelmethodiek zijn. Ook ziet u de verschillende mogelijkheden voor het toepassen van de dialoogtafels in uw eigen praktijk. Klik hier om de infographic te openen.

Profiel: Overkoepelend profiel 4 casussen met betrekking tot samenwerking
Profiel: Casuïstiek dialoogtafels SBO