Nieuws

Up date Dialoogtafels

19-12-2018

Langzamerhand komen er steeds meer aanmeldingen voor de casus-specifieke dialoogtafels. Dat is fijn en ook hard nodig, want we zitten nog steeds onder het streefaantal van 25 casus-specifieke dialoogtafels. Ondertussen proberen we de opbrengsten van de dialoogtafels die er zijn geweest zo goed mogelijk te verwerken en te verspreiden.

Praktijkverhaal
Zo hebben we op basis van de ervaringen van een aantal deelnemers een praktijkverhaal geschreven. Jongeren, een cliëntenvertegenwoordiger, een hulpverlener en een dialoogtafelvoorzitter vertellen over hun ervaringen. “Het doel is echt leren van elkaar: hoe kunnen we de jeugdzorg een stukje beter maken?” We hopen dat dit verhaal anderen inspireert om ook mee te doen aan de dialoogtafels!

Wat valt op?
Er zijn onderwerpen die steeds terug komen in de casus-specifieke dialoogtafels tussen jeugdigen, ouders en professionals, namelijk:

  • Samen met ouders en jeugdigen beslissen binnen de jeugdhulp;
  • Samenwerking (tussen professionals) en overdracht (naar een andere hulpverlener / organisatie);
  • Eigen regie en eigen kracht bij jeugdige en ouders.

In casus-overstijgende dialoogtafels nemen we die thema’s nog eens goed onder de loep. Wat de recent gehouden overstijgende dialoogtafels over eigen regie en eigen kracht hebben opgeleverd leest u in een factsheet.

Meer aanmeldingen
Omdat de aanmeldingen  voor de dialoogtafels via de gebiedsteams achterblijven, proberen we ook andere partijen enthousiast te maken voor deze leer- en reflectie methode. We zijn onder andere in gesprek met:

  • Opvoedpunt Leeuwarden;
  • Kind- en Echtscheiding Heerenveen;
  • Community Support;
  • Jeugdhulp Friesland (specifiek gericht op Jeugdzorg Plus);
  • Samenwerkingsverband Passend Onderwijs;
  • MBO Rebound;
  • School als Vindplaats/ROC Friese Poort.

De eerste reacties zijn positief. We hopen dat er in de komende periode voldoende aanmeldingen komen.

Dialoogtafels in de samenwerking
Tenslotte zijn er drie ‘alternatieve’ dialoogtafels gehouden om de samenwerking tussen Accare en Jeugdhulp Friesland in het Behandel Expertise Centrum (BEC) Jonge Kind te evalueren. Alternatief omdat de ouders niet zelf aanwezig zijn bij de dialoogtafel, maar van te voren hun input geven in een interview. In januari 2019 wordt hiervoor nog een vierde dialoogtafel gepland. Op basis van deze vier tafels kijken we samen met de professionals van het BEC Jonge Kind hoe hun samenwerking nog beter kan worden.

Training voor de voorzitters
De voorzitter speelt een belangrijke rol tijdens de dialoogtafel. Hij of zij zorgt namelijk voor een ontspannen veilige sfeer, waardoor iedereen een bijdrage aan de dialoogtafel kan leveren. In nauw samenwerking met onze partner NHL Stenden Hogeschool is een training ontwikkeld voor voorzitters. De training duurt 3 dagdelen. Deelnemers leren alles over de dialoogtafelmethodiek en oefenen vaardigheden die nodig zijn om een dialoogtafel succesvol voor te zitten. De eerste pilottraining is achter de rug en is met enthousiasme ontvangen door de deelnemers. Het is de bedoeling om in het voorjaar een nieuwe training te verzorgen.

Heeft u belangstelling voor de training? Neem dan contact op met Alona Labun, info@awtjf.nl.

Wilt u een casus aanmelden?
Wilt u meer weten over de dialoogtafelmethodiek of wilt u meedoen? Bekijk dan de infographic over de dialoogtafels of neem contact met ons op. We denken ook graag met u mee als u nog twijfelt.