Nieuws

Update stand van zaken dialoogtafels-pilot

24-05-2016

In de afgelopen maanden is er veel werk achter de schermen verzet. Er is onder andere hard gewerkt aan de handleiding van de dialoogtafelmethodiek voor toekomstige gebruikers. Hierin worden de verschillende elementen van de methodiek beschreven (zoals communicatieve aspecten, profiel voorzitter, ethische aspecten, mogelijke succesfactoren en belemmerende factoren, die een rol spelen tijdens het ondersteuningsproces en een beslisboom voor cli├źntenparticipatie). Ook zijn alle informatiematerialen en bijbehorende formulieren hierin opgenomen.

Daarnaast is een voorlichting ontwikkeld voor participerende wijkteams, andere geïnteresseerden en toekomstige gebruikers. Hierin wordt de methodiek kort en krachtig toegelicht. Tevens werken we aan een animatie, waarin de methodiek op een toegankelijke manier wordt uitgelegd. Deze kan o.a. gebruikt worden in de voorlichting voor jeugdigen en ouders.

Om inzicht te krijgen in de dagelijkse werkwijze en werkelijkheid van het wijkteam, hebben we anderhalve dag meegelopen met het eerste pilot-wijkteam. Ondertussen zijn de wijkteamprofessionals voorgelicht over de methodiek en zijn wij samen bezig om een eerste casus voor de proefdialoogtafel te selecteren. Zodra een casus is aangemeld, zal de eerste proefdialoogtafel gepland worden. Wij zien er naar uit om de methodiek in de praktijk te beproeven!